Pozivamo sve zainteresovane predstavnike privrede, akademske zajednice, Grada i Vlade da prisustvuju konferenciji u okviru prvog sastanka partnera međunarodnog BLOW-UP projekta koja će se održati 15. maja 2017. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci sa početkom u 10 časova (Amfiteatar Prirodno-matematičkog fakulteta). Projekat  finansiran od Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju počeo je 01.04.2017. godine i trajat će dvije godine.

               Na konferenciji će se predstaviti partneri iz četiri evropske zemlje: Instituta za molekularnu nauku i tehnologiju nacionalnog istraživačkog savjeta (Italija), Instituta za hemiju ugljenika pri španskom nacionalnom istraživačkom savjetu (Španija), Odsjeka za industrijsku hemiju “Toso Montanari“ pri Univerzitetu u Bolonji (Italija), Instituta za organsku hemiju sa centrom za fitohemiju pri Bugarskoj akademiji nauka (Bugarska), Odsjeka za industrijski inžinjering pri Univerzitetu u Salermu (Italija), Politecnico di Milano (Italija), Zaštita životne sredine i hemijsko inžinjerstvo pri Univerzitetu u Oulu (Finska), te domaći partneri: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (SP Hemija), Tehnosint d.o.o i LIR Evolucija.

               Cilj BLOW-UP projekta je da prenese model znanja i inovacija u zemlje Istočne i Jugoistočne Evrope, podrži razvoj novih aplikacija za bolje upravljanje sirovinama i otpadom. Kroz projekat će se ojačati saradnja između kompanija i naučnih institucija, osnažiti javno privatno partnerstvo, te omogućiti praktična primjena rezultata naučnog istraživanja u razvoju novih proizvoda/procesa iz otpadnih materijala.

AGENDA