Seminar u sklopu projekta u kome učestvuje Studijski program hemija, „BloWuP – Prenos modela inovacija i znanja na Balkan: Inovativne sirovine na bazi otpada i razvoj njihovih aplikacija“ održaće se 22. decembra 2017. godine (petak) u Amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta, u Banjoj Luci sa početkom od 11:00 časova.
Puni naziv Seminara je:
REMEDIJACIJA JALOVIŠTA I NEISKORIŠTENA RUDNA BOGATSTVA S POTENCIJALOM ZA NANOTEHNOLOGIJU U BiH.
Pozivnicu s detaljima prezentacija i registracije preuzmite OVDJE…