НиР

 • НиР

  ХII саветовање: Одрживи развој

  ПРЕДПОЗИВ Обавештавамо Вас да ће се у мају 2018. године одржати ХII саветовање: Одрживи развој Браничевског округа и енергетског комплекса Костолац Имамо част да Вас позовемо да одржите предавање по позиву из области одрживог развоја, са темом из ваше уже научне области. Ваш предлог теме предавања и сам рад дос-тавитинаучном одборусаветовањау електронском облику најкасније до …

 • НиР

  Natural hazards – Нови Сад

  Natural hazards research in geography has a long history and has evolved to incorporate the complexities of the physical and human environments, and their interactions. Our understanding of the dimensions of hazards continues to be ever changing. Although they have the characteristic of posing danger to the different social entities of our planet, nevertheless, this …

 • НиР

  Joint Research Center (JRC)

  Позив за кориштење лабораторија Заједнички истраживачки центар (JRC) објавио је позив за кориштење научних лабораторија и објеката у  не-нуклеарним и нуклеарним областима. Позив се односи на: – Не-нуклеарна: Лабораторија за нанобиотехнологију (пријаве до 13. априла 2018. године) – Нуклеарна: Европска истраживачка инфраструктура за нуклеарне реакције, радиоактивност, студије зрачења и технологије у науци и примени ( …

 • НиР

  WBC-RTI.info Newsletter -1/18

  In Focus: Science Communication “You don’t really understand something unless you can explain it to your grandmother”. This quote is attributed to Albert Einstein and should be the motto of all professional science communicators. Science communication should be part of a scientist’s everyday life as communicating with society about science and its benefits is more …

 • НиР

  EUA Newsletter 2

  EUA Newsletter 2 – 02/02/2018 EUA reacts: Digital Education Action Plan, Key Competences for Lifelong Learning The European Commission has issued its “Digital Education Action Plan”, the EU’s first major intervention in the field of digital education since the 2013 “Opening up Education” Communication. EUA welcomes the Plan, but invites the Commission to share more …

1 2 3 4 21