Katedra: Zaštita životne sredine

Uža naučna oblast: Zaštita životne sredine

Predmeti: Urbana i ruralna ekologija, Planiranje životne sredine, Osnovi geoekologije Osnovi životne sredine, Pejzažna arhitektura,
Nivoi planiranja u životnoj sredini

Kabinet: 11
Telefon: +387 51 319 142, lok.120
E-mail: vukosavaalbijanic@yahoo.com
Konsultacije: ponedeljak (1000 – 1130), srijeda (1000 – 1130)

Biografija
Bibliografija