Календар извођења наставе 2017-2018

MODULI NASTAVNIH PREDMETA
TEME ZA ZAVRŠNE/DIPLOMSKE RADOVE 2012/13.
NAČIN BODOVANJA I OCJENJIVANJA
OBRAZOVNI PROFILI GEOGRAFIJA
SIMBOLI – LISTA SA OBJAŠNJENJIMA
SPISAK EMULGATORA
LEDENE SANTE 0,6 MB
ХИДРОЛОГИЈА II  ПОТАМОЛОГИЈА – (pdf 7,4 MB)
FILM „SUZBIJANJE KOMARACA KAO PRENOSNIKA ZARAZNIH BOLESTI“ ZIP 1 GB
OTROVI U PLASTIČNIM ČAŠAMA!!!
METODOLOGIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – skripta (.pdf 0,6 MB)
AGROMETEROLOGIJA – predavanja (.pdf 0,6 MB)
GEOGRAFSKI RESURSI U BIH – udžbenik (.pdf 7,5 MB)
URBANA EKOLOGIJA – KNJIGA, M. LJEŠEVIĆ
OSNOVI GEOEKOLOGIJE – knjiga (.pdf 2,5 MB)
GEOGRAFSKE OSNOVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – knjiga (.pdf 5,6 MB)
HIDROLOGIJA I – PODZEMNE VODE (.pdf 2,3 MB)
PRAKTIKUM IZ HIDROLOGIJE – II DIO – LIMNOLOGIJA I OKEANOLOGIJA (.pdf 4,4 MB)
MILAN ŠIPKA – ZAŠTO SE KAŽE (.pdf 1,4 MB)