11. novembar 2021. godine od 17 do 19 sati

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET U BANJOJ LUCI


PROMOCIJA REZULTATA
ISTRAŽIVANJA BIODIVERZITETA
P R O J E K A T

“Koraci ka zaštiti pritoka Neretve:
Buna, Bunica, Bregava i Trebižat” VIŠE…