Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци је 2014. године издао научну монографију „ДЕМОГРАФСКЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” чији је аутор проф. др Драшко Маринковић.
ВИШЕ…

ЦИЈЕЛА КЊИГА (.pdf 27 MB)

ISBN 978-99955-21-34-9
UDK 314.15/.18(497.6 РС)
COBISS.RS-ID 4270872
www.rs.cobiss.net