Катедра: Биохемија и молекуларна биологија
Ужа научна област: Биохемија и молекуларна биологија

Предмети: Биохемија I, Биохемија II

Кабинет: 44
Телефон: +387 51 319 142
Е-пошта: dino.hasanagic@pmf.unibl.org

Консултације: уторак 09.30-11.30
Биографија
Библиографија
Biography