Општи подаци:

Дино Хасанагић,  doktor bioloških nauka, виши асистент

канцеларија: 44
телефон: +38751 319 142
e-mail: dino.hasanagic@pmf.unibl.org
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6093-7992


ENGLISH

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2021, doktor bioloških nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. Магистар биологије-усмјерење биохемија и физиологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Сарајеву
 • 2010. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2015. – данас, Виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2011. – 2015., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

НАСТАВА:

Основне студије:

ПМФ, СП биологија:

 • Биохемија 1
 • Биохемија 2
 • Молекуларна биологија

ПМФ, СП екологија и заштита животне средине:

 • Биохемија

ПМФ, СП хемија:

 • Биохемија 1
 • Биохемија 2
 • Хемија природних производа

Мастер студије:

ПМФ, СП биологија

 • Биохемија слободних радикала
 • Кинетика и механизми реакција

ПМФ, СП хемија

 • Биохемија слободних радикала
 • Експериментална биохемија
 • Биохемијска токсикологија

УЏБЕНИЦИ:

 • Kukavica, B., Topalić-Trivunović, Lj., Šuškalo, N, Hasanagić, D., Kukrić, Z., Janjić, N., Savić, A., Samelak, I. (2017): Metabolički odgovor drvenastih biljaka na ekološke uslove u urbanim sredinama. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Биохемијско-физиолошки процеси код биљака у условима различитих врста абиотичког и биотичког стреса. Антиоксидативни метаболизам, редокс хомеостаза, фотосинтеза, минерална исхрана и оптимизација услова узгоја биљака. Оптимизација метода у изолацији биолошки активних супстанци и секундарних метаболита биљака.

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • 2013-2016. NETREL 530554-TEMPUS-1-2012-1-SK-JPHES “.
 • 2018-2022. COST Action CA17111, Data integration to maximise the power of omics for grapevine improvement (Integrape), Faculty of Science, University of Verona.
 • 2015-2020. COST Action CA15136, European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (Eurocaroten), University of Seville.
 • 2018-2023. COST Action CA18111, Genome editing in plants – a technology with transformative potential (Planted), Swedish University of Agricultural Sciences.
 • 2018-2022. COST Action CA17134, Optical synergies for spatiotemporal sensing of scalable ecophysiological traits (Senseco), Luxemburg Institute of Science and Technology.
 • 2018-2019, Свеобухватно истраживање микросилике, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2018, Примјена зеолита обогаћеног макро и микро нутријентима у спречавању абиотичког стреса изазваног сушом, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2015, Испитивање улоге зеолита у умањењу оксидативних оштећења биљака пасуља и парадајза насталих под утицајем различитих абиотилких фактора, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци.

 

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Lukić N, Kukavica, B, Davidović-Plavšić, B, Hasanagić, D, Walter, J (2020) Plant stress memory is linked to high levels of anti-oxidative enzymes over several weeks. Environmental and Experimental Botany, 178:104166.
 • Hasanagić, D, Koleška, I, Kojić, D, Vlaisavljević, S, Janjić, N, Kukavica B (2020) Long term drought effects on tomato leaves: anatomical, gas exchange and antioxidant modifications. Acta Physiologiae Plantarum, 42:121.
 • Klokić, I, Koleška I, Hasanagić, D, Bosančić, B, Murtić, S, Todorović, V.(2020) Biostimulants’ influence on tomato fruit characteristics at conventional and low-input NPK regime. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science, 70 (3): 233-240.
 • Hodžić, E, Balaban, M, Šuškalo, N, Galijašević, S, Hasanagić, D, Kukavica, B (2019) Antioxidative response of Melissa officinalis L. and Valeriana officinalis L. leaves exposed to exogenous melatonin and excessive zinc and cadmium level. Journal of Serbian Chemistry Society, 83: 1-16.
 • Šuškalo, N, Hasanagić, D, Topalić-Trivunović, Lj, Kukrić, Z, Samelak, I, Savić, A, Kukavica, B (2018) Antioxidative and antifungal response of woody species to environmental conditions in the urban area. Ecotoxycolоgy, 27 (8): 1095-1106.
 • Koleška, I, Hasanagić, D, Todorović, V, Murtić, S, Maksimović, I (2018) Grafting influence on the weight and quality of tomato fruit under salt stress. Annals of Applied Biology, 172 (2): 187-196.
 • Koleška, I, Hasanagić, D, Todorović, V, Klokić, I, Murtić, S, Parađiković, N, Kukavica B (2017) Biostimulant prevents Yield loss and reduces Oxidative Damage in Tomato Plants grown on reduced NPK Nutrition. Journal of Plant Interactions (TJPI), 12 (1): 209-218.
 • Koleška, I, Hasanagić, D, Maksimović, I, Bosančić, B, Kukavica, B (2017) The role of antioxidative metabolism of tomato leaves in long-term salt-stress response. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 180 (I): 1-8.
 • Skočibučić, S, Martinac, M, Arapović, J, Grgić, S, Nikolić, J, Hasanagić, D, Bevanda, M, Ravlija, J (2016) HBV and HCV serological monitoring among injection drugs users in opiate substitution treatment in Bosnia and Herzegovina. The Journal of Infection in Developing Countries, 10 (9): 968-972.

ОСТАЛО

 • Неколиоко награда од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво као и од стране Универзитета у Бањој луци за остварена научна достигнућа и публикацију радова у међународним часописима
 • Стипендија Владе Републике Српске током студија на свим нивоима (основне, мастер и докторске)
 • Учешће на преко двадесет међународних и националних конференција (пленарна предавања, усмена саопштења и постер презентације).
 • Стручна усавршавања на више универзитета у иностранству (2013 Краков- AGH University of Science and Technology; 2015 Јерусалим- The Hebrew University, Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment; 2020-Палма де Мајорка, UIB University of Balearic Islands, Centre for Postgraduate Studies-Doctoral School; 2020 Београд- Институт за мултидисциплинарна истраживања.
 • Чланство: Друштво за физиологију биљака Србије, Српско Биолошко Друштво.