Част нам је и задовољство подијелити још једну вијест о успјеху наставника и сарадника Природно-математичког факултета и Студијског програма хемија.

Од укупно 67 награђених наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, седам наставника и сарадника Студијског програма хемија добитници су новчаних награда на основу остварених међународних резултата у научноистраживачком и образовном раду за 2019. годину. Проф. др Саша Зељковић, проф. др Дијана Јелић, проф. др Биљана Давидовић Плавшић и доц. др Драгана Благојевић су награђени као први аутори научних радова у индексираним научним часописима, док су доц. др Сузана Готовац Атлагић, проф. др Милица Балабан и асистент Сања Пржуљ, ма, награђени у категорији носиоца међународних истраживачких пројеката. Допринос наставника и сарадника Хемије укупном броју додјељених награда износи више од 10%, што указује на нашу посвећеност научноистраживачком раду и промоцији науке.

На конференцији одржаној 10. новембра 2020. на Факултету политичких наука на Универзитета у Бањој Луци проф. др Дијана Јелић и доц. др Сузана Готовац Атлагић, имале су прилику да упознају присутне учеснике и младе сараднике Универзитета са садржајем својих радова и пројеката, али и са радом награђених колега који због епидемилошке ситуације нису били у прилици да присуствују догађају, као и са сјелокупним активностима на нашем студијском програму.

Прву награду је освојио наш колега професор Саша Зељковић који је објавио два рада у часопису Ceramics International чији је импакт фактор 3,8 и спада у највишу категорију међународних часописа.