Доц. др Душанка Марчетић са Природно-математичког факултета – студијски програма Физика, од  10. до 14. фебруара ове године, боравила је на Аристотел Универзитету у Солуну у склопу Еразмус+ програма за обуку академског особља (staff training).

Током овог боравка на одјељењу за чврсто стање одсјека за Физику, колегиница је посјетила различите  лабораторије  и централни рачунарски систем, од стране којег је добила могућност коришћења компјутeрских ресурса за свој истраживачки рад.

Учествовала је у многобројним разговорима са члановима одјељења за физику чврстог стања, а с обзиром на њен истраживачки рад у области Теоријске физике – Статистичке физике, највише је дискутовала са  члановима групе за компјутациону физику, чији опсежни истраживачки рад је базиран на примјени метода статистичке физике на комплексне системе (ексцитације у кондензованим системима, фазни прелази и критичне појаве, утјецај нехомогености  на системе и материјале, дифузија,  мреже, еволуција језика, еконофизика).

Отворена је могућност за даљњу сарадњу  са овим тимом. Поред тога, колегиница је одржала предавање  “Mathematical modeling of physico-chemical phenomena”, у којем је представила  дио свог истраживачког  рада,   као  и  Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет и студијски програм  Физика. Такође, присуствовала је  изванредном  предавању под називом “Stardust-Football-Solar energy”  које је одржао др. Kонстантинос Фостиропоулос са  Хелмхолцовог Института за материјале и енергију,  Берлин.

У овом предавању,  на врло едукативан, једноставан  и духовит начин,  представљен је фулерен – угљеник Ц60 . Почевши од     самог   открића Ц60  (Х.  Kрото  1985. год. вапоризацијом графита)  и одређивања његове структуре,  предавач је кроз  низ занимљивости о открићу Ц60 у свемиру закључио предавање са  његовом савременом примјеном у соларним ћелијама. 

Овом посјетом колегиница  Марчетић је, захваљујући Еразмус+ програму,  стекла нова знања и искуства за свој даљњи наставни и  научно-истраживачки рад,  као и  мотивацију  за  даљње  пријављивање  на  неки од  програма  и/или пројеката Европске Уније.