Његов најновији научно-истраживачки резултат из области сајбер заштите представљен је у раду A Hybrid XSS attack (HYXSSA) based on fusion approach: Challenges, Threats and Implications in Cybersecurity (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157822003299#) и објављен у престижном часопису Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences. ВИШЕ…