Ime i prezime Studijski program
Dr Milica Balaban Hemija
Dr Suzana Gotovac Atlagić Hemija
Dr Neda Živak Prostorno planiranje
Dr Dušanka Marčetić Fizika
Dr Tanja Maksimović Biologija
Dr Dragana Malivuk Gak Fizika
Dr Tanja Mišlicki Tomić Geografija
Dr Smiljana Paraš Biologija
Dr Mlađen Trifunović Geografija
Dr Siniša Škondrić Biologija
Dr Maja Manojlović Ekologija i zaštita životne sredine
Dr Dejan Dmitrović Ekologija i zaštita životne sredine
Dr Goran Šukalo Biologija
Dr Snježana Dupljanin Fizika
Dr Vidomir Obradović Prostorno planiranje
Dr Tatjana Popov Geografija
Dr Zvjezdana Sandić Hemija
Dr Tatjana Marić Pedagogija
Dr Siniša Subotić Psihologija
Dr Ljiljana Amidžić Biologija