Канидидата мр Димитрија Чвокића, као и извјештај комисије налази се у библотеци ПМФ-а на увиду јавности у периоду од 30 дана. ВИШЕ…