Докторска дисертација под насловом: „Простори плурихармонијских, М-хармонијских и  појединачно (α,β)-хармонијских функција у полидиску“ кандидатa мр Јелене Гајић и Извјештај Комисије за оцјену и одбрану докторске дисертације доступни су увиду јавности у Библиотеци Природно-математичког факултета…ВИШЕ