Позивају се завршени студенти СП Техничко васпитања и информатике трогодишњи студиј 180 ЕТЦС који су заинтересовани за наставак студија у статусу ванредног студента….ВИШЕ