ОПШТЕ ИНГОРМАЦИЈЕ:

др Биљана Кукавица, редовни професор

канцеларија:45

телефон:+38751319142

е-mail: biljana.kukavica@pmf.unibl.org

ORCID: 0000-0003-1530-0391

ENGLISH

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2005. доктор биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2002. магистар биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 1998. дипломирани биохемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2019- данас редовни професор, , Природно- математички факултет, Универзитет у Баљњој Луци
 • 2013 -2019. ванредни профессор, Природно- математички факултет, Универзитет у Баљњој Луци
 • 2008. -2013. доцент, Природно- математички факултет, Универзитет у Баљњој Луци
 • 2002-2008. истраживач сарадник, Центар за мултидисциплинарне студије, Универзитета у Београду

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Биохемија 1
 • Биохемија 2
 • Молекуларна биологија
 • Основе природних наука

Мастер студије:

 • Експериментална биохемија
 • Одабрана поглавља молекуларне биологије
 • Биохемија слободних радикала

УЏБЕНИЦИ:

 • Биохемија I- Биљана Kукавица, Биљана Давидовић-Плавшић, Данијела Kојић и Јелена Пураћ, издавач Природно-математички факултет у Бањој Луци (2017).
 • Збирка задатака из Биохемије- Биљана Kукавица, Биљана Давидовић-Плавшић, Данијела Kојић и Јелена Пураћ, издавач Природно-математички факултет у Бањој Луци (2018)

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Биохемија, оксидативни стрес, реактивне врсте кисеоника, антиоксидативни метаболизам, биљни секундарни метаболити

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • Модификације антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотички стрес и идентификација нових биомаркера са примјеном у ремедијацију и мониторингу деградираних (2010-2014.) – носилац пројекта Институт за мултидисциплинарне студије, Универзитет у Београду, координатор др Соња Вељовић-Јовановић, научни савјетник. Финансиран од стране Министарства за просвјету, науку и технолошки развој Републике Србије
 • Антиоксидативни и антимикробни капацитет васкуларних биљака као индикатор квалитета ваздуха на подручју града Бања Лука. Носилац пројекта Природно – математички факултет (2013), координатори: др Биљана Kукавица и др Љиљана Топалић Тривуновић. Финансирано од стране Министарства науке и технологије Републике Српске.
 • Испитивање улоге зеолита у умањењу оксидативних оштећења биљака парадајза и пасуља насталих под утицајем различитих абиотичких фактора. Носилац пројекта Природно – математички факултет (2016), координатор др Биљана Kукавица. Финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске.
 • Истраживање биохемијских механизама одговора биљака на хипоксију и повећану концентрацију реактивних врста кисеоника насталих под утицајем поплаве и суше, Носилац пројекта Природноматематички факултет, координатор др Биљана Кукавица (2019) Финансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
 • Биохемијска карактеризација антиоксидативног капацитета фенолних једињења из одабраних љековитих биљака са подручја Републике Српске. Носилац пројекта Природно – математички факултет (2020), координатор др Биљана Kукавица. Финансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
 • NETREL 530554-TEMPUS-1-2012-1-SK-JPHES. International project, 2013/14. Coordinator of the project: prof. Dr. Ivan Španik. (Dr. Biljana Kukavica coordinator for the University of Banja Luka.
 • COST Action CA18210 Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality (2019) MC member
 • COST Action CA19116 Trace metal metabolism (2020) MC member

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Lukić, N., Trifković, T., Kojić, D., & Kukavica, B. (2021). Modulations of the antioxidants defence system in two maize hybrids during flooding stress. Journal of Plant Research, 1-12.
 • Tatipamula, V. B., & Kukavica, B. (2020). Protective effects of extracts of lichen Dirinaria consimilis (Stirton) DD Awasthi in bifenthrin-and diazinon-induced oxidative stress in rat erythrocytes in vitro. Drug and Chemical Toxicology, 1-8.
 • Lukić, N., Kukavica, B., Davidović-Plavšić, B., Hasanagić, D., & Walter, J. (2020). Plant stress memory is linked to high levels of anti-oxidative enzymes over several weeks. Environmental and Experimental Botany, 104166.
 • Hasanagić, D., Koleška, I., Kojić, D., Vlaisavljević, S., Janjić, N., & Kukavica, B. (2020). Long term drought effects on tomato leaves: anatomical, gas exchange and antioxidant modifications. Acta Physiologiae Plantarum42(7), 1-14.
 • Glušac, J., Isaschar-Ovdat, S., Fishman, A., & Kukavica, B. (2019). Partial characterization of bean and maize root peroxidases and their ability to crosslink potato protein. ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES, 71(2), 2
 • Glusac, J., Davidesko-Vardi, I., Isaschar-Ovdat, S., Kukavica, B., & Fishman, A. (2019). Tyrosinase-crosslinked pea protein emulsions: Impact of zein incorporation. Food Research International, 116, 370-378.93-303.
 • Davidović-Plavšić, B., Lukić, N., Nikolić-Kokić, A., & Kukavica, B. (2019). Effects of hemazin SC 500 (terbuthylazine) on antioxidative enzymes in human erythrocytes in vitro. J. Serb. Chem. Soc., 84(5), 455-465.
 • Glusac, J., Davidesko-Vardi, I., Isaschar-Ovdat, S., Kukavica, B., & Fishman, A. (2018). Gel-like emulsions stabilized by tyrosinase-crosslinked potato and zein proteins. Food Hydrocolloids82, 53-63.
 • Jovanović, S. V., Kukavica, B., Vidović, M., Morina, F., & Menckhoff, L. (2018). Class III Peroxidases: Functions, Localization and Redox Regulation of Isoenzymes. In Antioxidants and Antioxidant Enzymes in Higher Plants (pp. 269-300). Springer, Cham.
 • Šuškalo, N., Hasanagić, D., Topalić-Trivunović, L., Kukrić, Z., Samelak, I., Savić, A., & Kukavica, B. (2018). Antioxidative and antifungal response of woody species to environmental conditions in the urban area. Ecotoxicology27(8), 1095-1106.
 • Glusac, J., Davidesko-Vardi, I., Isaschar-Ovdat, S., Kukavica, B., & Fishman, A. (2018). Tyrosinase-crosslinked pea protein emulsions: Impact of zein incorporation. Food Research International.
 • Glusac, J., Isaschar-Ovdat, S., Kukavica, B., & Fishman, A. (2017). Oil-in-water emulsions stabilized by tyrosinase-crosslinked potato protein. Food Research International100, 407-415.
 • Meisrimler, C. N., Menckhoff, L., Kukavica, B. M., & Lüthje, S. (2015). Pre-fractionation strategies to resolve pea (Pisum sativum) sub-proteomes. Frontiers in plant science6, 849
 • Biljana M. Kukavica, Sonja D. Veljović-Jovanovicć, Ljiljana Menckhoff, and Sabine Lüthje Cell wall-bound cationic and anionic class III isoperoxidases of pea root: biochemical characterization and function in root growth, J. Exp. Bot. (2012) 63(12): 4631-4645
 • Kukavica B, Mojović M, Vučinić Ž. Z, Maksimović V, Takahama U,  Veljović-Jovanović S (2009) Generation of hydroxyl radical in isolated pea root cell wall, and the role of cell wall-bound peroxidase, Mn-SOD and phenolics in their production. Plant Cell Physiol 50, 304—317
 • Sonja Veljović-Jovanović, Biljana Kukavica, Flavia Navari-Izzo (2008),
  Characterization of polyphenol oxidase changes induced by desiccation of Ramonda serbica leaves, Physiol Plant. 132: 407-416
 • Biljana Kukavica, Aleksandra Mitrović, Miloš Mojović, Sonja Veljović-Jovanović, (2007) Effect of indole-3-acetic acid on pea root growth, peroxidase profiles and hydroxyl radical formation. Archives of biological sciences, 59 (4): 319-326.
 • Biljana Kukavica, Mike F Quartacci, Sonja Veljović-Jovanović, Flavia Navari-Izzo (2007) Lipid composition of pea (Pisum sativum L.) and maize (Zea mays L.) root plasma membrane and membrane-bound peroxidase and superoxide dismutase Archives of Biological Sciences, 59: 295-302.
 • Sonja Veljovic-Jovanovic, Biljana Kukavica, Branka Stevanovic, and  Flavia Navari-Izzo Senescence- and drought-related changes in peroxidase and superoxide dismutase isoforms in leaves of Ramonda serbica,  J. Exp. Bot. (2006), 57: 1759 – 1768
 • Biljana Kukavica, Sonja Veljović –Jovanović  Senescence –related changes in the antioxidant status of ginkgo and birch leaves during autumn yellowing, Physiologia Plantarum, (2004), 122:321-327

ОСТАЛО:

 • 1998- 2002. године –стипендиста Министарства науке и технологије Републике Србије
 • октобар-новембар 2004. године израда дијела докторске дисертације у лабораторији за биохемију Пољопривредног факултета у Пизи код професорке Флавије Навари –Изо.
 • октобар 2006.-март 2007, јули-септембар 2009, 2011, 2012 стипендиста ДФГ (Deutsche Forschungs-gemeinschafth) у лабораторији др Сабине Лутхје, Биолошки факултет, Универзитета у Хамбургу.
 • Менсторство за израду 4 докторске тезе.
 • Менторство за израду 10 мастер радова.