Катедра: Биохемија и молекуларна биологија

Ужа научна област: Биохемија и молекуларна биологија

Предмети: Биохемија I, Биохемија II, Молекуларна биологија,

Кабинет: 45 Телефон: +387 51 319 142, лок. 104
Е-пошта: biljana.kukavica@pmf.unibl.org 

Консултације: уторак 10.00 – 12.00 и четвртак 10.00 – 12.00
Биографија
Библиографија
Biography