Катедра: Екологија

Ужа научна област: Екологија, заштита биодиверзитета

Предмети: Екологија биљака са фитогеографијом I, Екологија биљака са фитогеографијом II, Заштита животне средине, Биодиверзитет и заштита

Кабинет: 22 Телефон: +387 51 314 615
Е-пошта: biljana.lubarda@pmf.unibl.org

Консултације: четвртак 11.00-13.00
Биографија
Библиографија
Biography