Катедра: Екологија

Ужа научна област: Екологија, заштита биодиверзитета

Предмети: Општа екологија, Хидроекологија и заштита копнених вода

Кабинет: 28 Телефон: +387 51 319 142, лок. 106
Е-пошта: dejan.dmitrovic@pmf.unibl.org

Консултације: понедјељак 09.00-11.00 и петак 09.00-11.00
Биографија
Библиограффија
Biography