ОПШТИ ПОДАЦИ:

др Дејан Дмитровић, доцeнт

Канцеларија: 28

Телефон: +38751319142

e-mail: dejan.dmitrovic@pmf.unibl.org

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9134-3276

ENGLISH

 

 ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2017. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2012. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2008. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2007. Професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2017. – данас, Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2012-2017., Виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2008-2012., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Општа екологија
 • Основи екологије
 • Хидроекологија и заштита копнених вода
 • Екологија и заштита вода

Мастер студије:

 • Популациона екологија животиња
 • Биологија популација и наука о врсти
 • Проблеми очувања и заштите акватичних екосистема 

УЏБЕНИЦИ:

 • Лубарда, Б., Голуб, Д., Декић, Р., Јањић, Н., Лолић, С., Дмитровић, Д., Максимовић, Т., Манојловић, М., Параш, С., Шкондрић, С., Шукало, Г., Цвијић, С., Шибаревић, М., Пљеваљчић, Т., Радусин-Сопић, Б. (2019): Тест питања за припрему пријемног испита из биологије. Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, ИСБН: 978-99955-21-79-0

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Екологија и разноврсност слатководних макроинвертебрата, Процјена еколошког статуса текућих вода на основу особина макрозообентоса

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • “Макрозообентос извора Националног парка Козара” (координатор: Доц. др Дејан Дмитровић, Природно-математички факултет Универзитета Бања Лука, Република Српска; Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Влада Републике Српске), 2018-2020.
 • „Science and Management of Intermitent Rivers and Ephemeral Streams“ (SMIRES), (coordinator: Thibault Datry, PhD, National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture, IRSTEADepartment of Waters; COST action CA 15113), 2016-2020.
 • “Биодиверзитет екотона акватичних и терестричних биоценоза Црне Горе и Босне и Херцеговине” (координатори: Доц. др Синиша Шкондрић и Проф. др Владимир Пешић, Природно-математички факултет Универзитета Бања Лука, Република Српска, Министарство науке и технологије, Влада Републике Српске и Природно-математички факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица, Црна Гора, Министарство науке, Влада Црне Горе), 2016-2018.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Dmitrović, D., & Pešić, V. (2020). An updated checklist of leeches (Annelida: Hirudinea) from Bosnia and Herzegovina. Ecologica Montenegrina29, 10-19.
 • Hofman, S., Osikowski, A., Rysiewska, A., Grego, J., Gloeer, P., Dmitrović, D., & Falniowski, A. (2019). Sarajana Radoman, 1975 (Caenogastropoda: Truncatelloidea): premature invalidation of a genus. Journal of Conchology43(4), 407-418.
 • Golub, D., Lolić, S., Dmitrović, D., Dekić, R., Šukalo, G., & Cvijić, S. (2018). Physical, Chemical and Biological Indicators of the Jablanica River Water Quality (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina). Water Research and Management, 8(4), 11-18.
 • Von Fumetti, S., Dmitrović, D., & Pešić, V. (2017). The influence of flooding and river connectivity on macroinvertebrate assemblages in rheocrene springs along a third-order river. Fundamental and Applied Limnology/Archiv für Hydrobiologie190(3), 251-263.
 • Dmitrović, D., Savić, A., & Pešić, V. (2016): Discharge, substrate type and temperature as factors affecting gastropod assemblages in springs in northwestern Bosnia and Herzegovina. Archives of Biological Sciences, 68(3), 613-621.

ОСТАЛО:                                 

 • Учесник осам научно-истаживачких пројеката
 • Аутор и коаутор 25 радова објављених у научним часописима, преко 35 радова и саопштења на научним конференцијама

ор 25 радова објављених у научним часописима, преко 35 радова и саопштења на научним конференцијама

ОПШТИ ПОДАЦИ:

др Дејан Дмитровић, доцeнт

Канцеларија: 28

Телефон: +38751319142

e-mail: dejan.dmitrovic@pmf.unibl.org

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9134-3276

ENGLISH

 

 ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2017. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2012. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2008. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2007. Професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2017. – данас, Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2012-2017., Виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2008-2012., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Општа екологија
 • Основи екологије
 • Хидроекологија и заштита копнених вода
 • Екологија и заштита вода

Мастер студије:

 • Популациона екологија животиња
 • Биологија популација и наука о врсти
 • Проблеми очувања и заштите акватичних екосистема 

УЏБЕНИЦИ:

 • Лубарда, Б., Голуб, Д., Декић, Р., Јањић, Н., Лолић, С., Дмитровић, Д., Максимовић, Т., Манојловић, М., Параш, С., Шкондрић, С., Шукало, Г., Цвијић, С., Шибаревић, М., Пљеваљчић, Т., Радусин-Сопић, Б. (2019): Тест питања за припрему пријемног испита из биологије. Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, ИСБН: 978-99955-21-79-0

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Екологија и разноврсност слатководних макроинвертебрата, Процјена еколошког статуса текућих вода на основу особина макрозообентоса

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • “Макрозообентос извора Националног парка Козара” (координатор: Доц. др Дејан Дмитровић, Природно-математички факултет Универзитета Бања Лука, Република Српска; Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Влада Републике Српске), 2018-2020.
 • „Science and Management of Intermitent Rivers and Ephemeral Streams“ (SMIRES), (coordinator: Thibault Datry, PhD, National Research Institute of Science and Technology for Environment and Agriculture, IRSTEADepartment of Waters; COST action CA 15113), 2016-2020.
 • “Биодиверзитет екотона акватичних и терестричних биоценоза Црне Горе и Босне и Херцеговине” (координатори: Доц. др Синиша Шкондрић и Проф. др Владимир Пешић, Природно-математички факултет Универзитета Бања Лука, Република Српска, Министарство науке и технологије, Влада Републике Српске и Природно-математички факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица, Црна Гора, Министарство науке, Влада Црне Горе), 2016-2018.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Dmitrović, D., & Pešić, V. (2020). An updated checklist of leeches (Annelida: Hirudinea) from Bosnia and Herzegovina. Ecologica Montenegrina29, 10-19.
 • Hofman, S., Osikowski, A., Rysiewska, A., Grego, J., Gloeer, P., Dmitrović, D., & Falniowski, A. (2019). Sarajana Radoman, 1975 (Caenogastropoda: Truncatelloidea): premature invalidation of a genus. Journal of Conchology43(4), 407-418.
 • Golub, D., Lolić, S., Dmitrović, D., Dekić, R., Šukalo, G., & Cvijić, S. (2018). Physical, Chemical and Biological Indicators of the Jablanica River Water Quality (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina). Water Research and Management, 8(4), 11-18.
 • Von Fumetti, S., Dmitrović, D., & Pešić, V. (2017). The influence of flooding and river connectivity on macroinvertebrate assemblages in rheocrene springs along a third-order river. Fundamental and Applied Limnology/Archiv für Hydrobiologie190(3), 251-263.
 • Dmitrović, D., Savić, A., & Pešić, V. (2016): Discharge, substrate type and temperature as factors affecting gastropod assemblages in springs in northwestern Bosnia and Herzegovina. Archives of Biological Sciences, 68(3), 613-621.

ОСТАЛО:                                 

 • Учесник осам научно-истаживачких пројеката
 • Аутор и коаутор 25 радова објављених у научним часописима, преко 35 радова и саопштења на научним конференцијама

ор 25 радова објављених у научним часописима, преко 35 радова и саопштења на научним конференцијама