ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

др Горан Шукало, доцент

канцеларија:28

телефон:+38751319142

еmail: goran.sukalo@pmf.unibl.org

ORCID: 0000-0003-0217-9772

ENGLISH

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2017. доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2012. магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2007. професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2018– данас, доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2012. – 2017., виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2008. – 2012., асистент, Природно-математичком факултету, Универзитет у Бањој Луци

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Општа зоологија 1
 • Општа зоологија 2
 • Екологија и разноврсност хордата
 • Зоолошки практикум
 • Основи Биологије
 • Паразитологија

Мастер студије:

 • Принципи зоолошке таксономије

УЏБЕНИЦИ:

Биљана Лубарда, Драгојла Голуб, Радослав Декић, Нина Јањић, Свјетлана Лолић, Дејан Дмитровић, Тања Максимовић, Маја Манојловић, Смиљана Параш, Синиша Шкондрић, Горан Шукало, Свјетлана Цвијић, Маја Шибаревић, Тања Пљеваљчић и Биљана Радусин-Сопић (2019): Тест питања за припрему пријемног испита из биологије. Остале наставне публикације. Природно-математички факултет, УНИБЛ, ИСБН: 978-99955-21-79-0

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Зоологија, Морфологија, Таксономија, Популациона екологија водоземаца и гмизаваца, Биодиверзитет, Конзервациона биологија

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • 2016-2018: Биодиверзитет екотона акватичних и терестричних биоценоза Црне Горе и Босне и Херцеговине. Министарство науке и технологије Републике Српске. – члан пројектног тима
 • 2019-2020: Дистрибуција, екологија и конзервација змија на подручју источне Херцеговине. Министарство за научнотехнолошки развој, високо обарзовање и информационо друштво РС. – координатор пројекта
 • 2020-2021: Natura 2000 врсте, картирање станишта и етноботаничка истраживања Невесињског поља. Министарство за научнотехнолошки развој, високо обарзовање и информационо друштво РС – члан пројектног тима.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Šukalo, G., Dmitrović, D., Nikolić, S., Matović, I., Ajtić, S., Tomović, Lj. (2020) The first confirmed records of the Mediterranean house geckos, Hemidactylus turcicus (Squamata: Gekkonidae) in Bosnia and Herzegovina. BIHAREAN BIOLOGIST, 14(2): 120-121.
 • Šukalo, G., Nikolić, S., Dmitrović, D., Tomović, Lj. (2019) Population and ecological characteristics of the dice snake, Natrix tessellata (Laurenti, 1768), in lower portions of the Vrbanja River (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina). Turkish Journal of Zoology, (43): 657-664.
 • Marić S, Stanković D, Šanda R, Ćaleta M, Čolić S, Šukalo G, Snoj A. (2019) Genetic characterisation of European mudminnow (Umbra krameri) populations from the Sava River system. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 420, 46.
 • Šukalo, G., Đorđević, S., Gvozdenović, S., Simović, A., Anđelković, M., Blagojević, V., Tomović, Lj. (2014) Intra- and inter-population variability of food preferences of two Natrix species on the Balkan Peninsula. Herpetological Conservation and Biology, 9(1): 123-136.
 • Ajtić, R., Tomović, Lj., Sterijovski, B., Crnobrnja-Isailović, J., Djordjević, S., Djurakić, M., Golubović A., Simović, A., Arsovski D., Andjelković, M., Krstić, M., Šukalo, G., Gvozdenović, S., Aïdam A., Michel, C., Ballouard, J.M., Bonnet, X. (2013) Unexpected life history traits in a very dense population of dice snakes. Zoologischer Anzeiger, 252(3): 350-358.

ОСТАЛО:

 • Аутор и коаутор 6 радова објављених у часописима на Web of Science листи, 6 радова на Scopus листи и већи број радова објављених у националним часописима и зборницима радова.
 • Члан организационог одбора IV Симпозијума биолога и еколога Републике Српске – СБЕРС2020, Бања Лука, Република Српска