ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

др Maja Manojlović, ванредни професор,

канцеларија:44

телефон: +38751319142

e-mail: maja.manojlovic@pmf.unibl.org

ORCID: 0000-0003-4587-2913


ENGLISH

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

др Maja Manojlović, ванредни професор, 

канцеларија:44

телефон: +38751319142

e-mail: maja.manojlovic@pmf.unibl.org

ORCID: 0000-0003-4587-2913

 ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2016. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2011. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2004. Дипломирани професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2016. – данас, Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2012. – 2016., Виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2004. – 2012., Асистент на Природно-математичком факултету, Универзитет у Бањој Луци

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Екологија животиња са зоогеографијом
 • Терестрична екологија
 • Екотоксикологија
 • Заштита животне средине (вјежбе)
 • Теренска настава 4

Мастер студије:

 • Зооеколошке и зоогеографске анализе
 • Заштита биодиверзитета

УЏБЕНИЦИ:

 • Манојловић М. (2021): Терестрична екологија. Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука. ISBN: 978-99955-21-89-5, COBISS.RS-ID 132488961 https://pmf.unibl.org/teresticna-ekologija/
 • М. Радевић, М. Манојловић, ЕКОЛОГИЈА ЖИВОТИЊА СА ЗООГЕОГРАФИЈОМ: ПРАКТИКУМ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА, 2009.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Екологија, заштита биодиверзитета

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • Erasmus+ Development Of Master Curricula In Ecological Monitoring And Aquatic Bioassesment For Western Balkans HEIs ECOBIAS, Coordinating institution University of Novi Sad, 2020-2023.
 • Испитивање квалитета вода водотока у Републици Српској у 2019. години, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, координатор проф.др Радослав Декић, 2019.
 • Испитивање квалитета вода водотока у Републици Српској у 2018. години – Ихтиофауна, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, координатор проф.др Радослав Декић, 2018.
 • Преношење хуманих микроорганизама преко повртларских култура – утицај наводњавања и ђубрења, Министарство науке и технологије Републике Српске у оквиру суфинансирања учешћа у научно-истраживачком програму Европске уније – COST, 2018.
 • Компаративна истраживања хематологије аутохтоних врста риба и квалитета воде. Природно-математички факултет Бања Лука, 2016-2018 (Министарство науке и технологије Републике Српске)
 • Испитивање квалитета вода водотока у Републици Српској у 2018. години, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, координатор проф.др Радослав Декић, 2018.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Katica, O. Janković, f. Tandir, N. Gradaščević, R. Dekić, M. Manojlović, S. Paraš, Lj. Tadić-Latinović, The Effects of Calcium Aluminate and Calcium Silicate Cements Implantation on Haematological Profile in Rats, KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, Vol. 26, No. 3, pp. 1-8, Mar, 2020.
 • Paraš D.S., Gajanin B.R., Manojlović LJ.M., Ružić NJ.Z. influence of high frequency electromagnetic fields produced by antennas for mobile communication on the structure of the pancreas in rats: histological and unbiased stereological analysis. Acta Veterinaria-Beograd 2018, 68 (4), 484-501.
 • Dekić, M. Manojlović, J. Friščić, S. Lolić, D. Golub, Morphometric and Physiological Characteristics of Brown Trout (Salmo trutta) from the Ponor River, Agro-knowledge Journal, Vol. 17, No. 3, pp. 233-242, 2016.
 • Radoslav Dekić, Nebojša Savić, Maja Manojlović, Dragojla Golub, Jerko Pavličević (2016): CONDITION FACTOR AND ORGANOSOMATIC INDICES OF RAINBOW TROUT (ONCHORHYNCHUS MYKISS, WAL.) FROM DIFFERENT BROOD STOCK. Biotechnology in Animal Husbandry 32 (2), p 229-237, Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun, DOI: 10.2298/BAH1602229D.
 • Dekić, R., Ivanc, A., Erić, Ž., Gnjato, R., Trbić, G., Lolić, S., Manojlović, M., Janjić N. (2014): Hematological characteristics of Delminichthys ghetaldii (Steindachner 1882) inhabiting the karst region of Eastern Herzegovina. Archives of Biological Sciences, vol. 66, No. 4, pp. 1423-1430, Belgrade.

ОСТАЛО:

 • Учесник 15 националних и 1 међународног пројекта
 • Аутор и коаутор 12 радова објављених у научним часописима, 23 рада и саопштења на научним конференцијама
 • Члан организационог одбора Летње школe Планински екосистеми и управљање ресурсима, 2021
 • Члан организационог одбора ИИ симпозијума биолога и еколога Републике Српске, 2010
 • Члан Организационог одбора 3. Симпозијума биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС2015), 2015.
 • Члан организационог одбора СБЕРС 2020, 2020.
 • Члан редакционог одбора СБЕРС 2020, 2020.
 • Члан редакционог одбора часописа “GRASSROOTS JOURNAL OF NATURAL RESOURCES” [ISSN: 2581-6853 CODEN: GJNRA9 DOI: 10.33002 ]
 • Менторства: већи број дипломских завршних радова, 1 мастер рада (у изради)
 • Стипендије Heinrich Böll Фондације,  Градске управе Града Бања Лука – Фондације „Петар Кочић“ за вријеме основних студија.
 • Члан Српског биолошког друштва
 • Учешће и организовање Фестивала науке