Катедра: Ботаника

Ужа научна област: Биљне науке, ботаника

Предмети: Анатомија биљака, Морфологија биљака, Љековите биљке, Методика наставе биологије I, Методика наставе биологије II

Кабинет: 22 Телефон: +387 51 314 615
Е-пошта: nina.janjic@pmf.unibl.org

Консултације: уторак 11.15-13.15 и четвртак 09.00 – 11.00
Биографија
Библиографија
Biography