ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

др Синиша Шкондрић, ванредни професор

канцеларија:28

телефон:+38751319142

е-mail:sinisa.skondric@pmf.unibl.org

ORCID: 0000-0002-6760-2976

ENGLISH

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2014. Доктор биолошких наука, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2008. Магистар биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005. Професор биологије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2019. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2014. – 2019., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2009. – 2014., Виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2008. – 2009., Стипендиста-докторант МНТР на Биолошком факултету, Универзитет у Београду
 • 2005. – 2008., Стипендиста-магистрант МНТР на Природно-математичком факултету, Универзитет у Новом Саду

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Систематика и филогенија кормофита I
 • Систематика и филогенија кормофита II
 • Ботанички практикум
 • Екологија и разноврсност кормофита
 • Теренска настава

Мастер студије:

 • Флора и вегетација Балканског полуострва
 • Флора и вегетација Босне и Херцеговине
 • Таксономске методе
 • Историја ботанике
 • Конзервација одабраних биљних таксона
 • Популациона екологија биљака
 • Екологија и хорологија одабране групе биљака
 • Настава у природи

Академске интегрисане студије:

 • Ботаника
 • Практикум из ботанике
 • Љековите биљке и животна средина

УЏБЕНИЦИ:

 • Шуматић, Н., Шкондрић, С., Хркић-Илић, З. (2017): Корови у шумарству. Основни уџбеник. Шумарски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ИСБН: 978-99938-56-40-5
 • Шкондрић, С. (2019): Љековите биљке Невесињског поља. Научна монографија националног значаја. Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци. ИСБН: 978-99955-21-84-4
 • Лубарда, Б.,. Максимовић, Т., Шкондрић, С. (2018): Биологија за 2. разред гимназије општег и природно-математичког смјера. ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево. ИСБН: 978-99955-1-331-3
 • Параш, С., Лолић, С., Шкондрић, С., Билбија, Б., Голуб, Д. (2017): Биологија за 1. разред гимназије. ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а.д. Источно Ново Сарајево. ИСБН: 978-99955-1-301-6
 • Лубарда, Б., Голуб, Д., Декић, Р., Јањић, Н., Лолић, С., Дмитровић, Д., Максимовић, Т., Манојловић, М., Параш, С., Шкондрић, С., Шукало, Г., Цвијић, С., Шибаревић, М., Пљеваљчић, Т., Радусин-Сопић, Б. (2019): Тест питања за припрему пријемног испита из биологије. Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци. ИСБН: 978-99955-21-79-0

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Систематика, филогенија, филогеографија, еволуција и биохемија биљака, флористика (Балканско полуострво)

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • 2020. – 2021. „Natura 2000 врсте, картирање станишта и етноботаничка истраживања Невесињског поља“, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци. – Координатор пројкета: проф. др Синиша Шкондрић
 • 2019. – 2021. „Диверзитет васкуларне флоре влажних екосистема источне Херцеговине“, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци. – Координатор пројкета: проф. др Синиша Шкондрић
 • 2016. – 2018. „Диверзитет васкуларне флоре и вегетације крашких поља Републике Српске“, Министарство науке и технологије Републике Српске, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци. – Координатор пројкета: проф. др Синиша Шкондрић

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Aleksić, J. M., Škondrić, S., , Lakušić, D. (2018): Comparative phylogeography of capitulate Campanula species from the Balkans, with description of a new species, C. daucoides. Plant Systematics and Evolution 304(4), 549-575.
 • Škondrić, S., Aleksić, J. M., Lakušić, D. (2014): Campanula cichoracea (Campanulaceae), a neglected species from the Balkan-Carpathian C. lingulata complex as inferred from molecular and morphological characters. Willdenowia 44, 77-96.
 • Perić, R., Panjković, B., Škondrić, S., Stojšić, V. (2013): Sporobolus indicus (L.) R. BR. (Gramineae), a new adventive species in the flora of Serbia. Archives of Biological Sciences, Belgrade 65 (4), 1511-1514.
 • Perić, R., Škondrić, S., Knežević, J. (2018): First confirmed record of Carex limosa L. (Cyperaceae) and community Caricetum limosae Br.-Bl. for Nevesinjsko polje (Bosnia & Herzegovina). Ecologica montenegrina 19, 152-158.
 • Perić, R., Knežević, J., Škondrić, S. (2018): Materials for a flora of Serbia from the Herbarium collection PZZP (1). Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade 11, 63-99.
 • Perić, R., Stojšić, V., Rilak, S., Škondrić, S. (2016): The account of Elatine ambigua Wight, E. triandra Schkuhr and E. hungarica Moesz collected in Vojvodina (Serbia). Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade 9, 81-93.
 • Kojić, D., Pajević, S., Jovanović-Galović, A., Purać, J., Pamer, E., Škondrić, S., Milovac, S., Popović, Ž., Grubor-Lajšić, G. (2012): Efficacy of natural aluminosilicates in moderating drought effects on the morphological and physiological parameters of maize (Zea mays L.). Journal of Soil Science and Plant Nutrition 12 (1), 113-123.
 • Niketić, M., Perić, R., Škondrić, S. (2009): Cerastium subtetrandrum (Caryophyllaceae), a new species to the flora of Serbia. Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade 2, 83-94.
 • Dolenc Koce, J., Škondrić, S., Bačič, T., Dermastia, M. (2008): Amounts of nuclear DNA in marine halophytes. Aquatic Botany 89, 385–389.

ОСТАЛО:

 • Учесник 5 националних и 3 међународна пројекта
 • Аутор и коаутор 14 радова објављених у научним часописима, преко 30 радова и саопштења на научним конференцијама
 • Чланство у Организацијама: International Association for Plant Taxonomy (IAPT), Federation of the European Societies of Plant Biology (FESPB), Deutsche Botanische Gesellschaft (DBG), Bryologisch-lichenologische Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa (BLAM),  Botanical Society “Andreas Wolny”
 • Предсједник организационог одбора – IV Симпозијум биолога и еколога Републике Српске – СБЕРС 2020, Бања Лука, Република Српска
 • Члан научног одбора: 13th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions – 2019, Стара планина, Србија; 8th International Symposium of Ecologists – ISEM8 2019, Будва, Црна Гора; 7th Balkan Botanical Congress – 7BBC 2018, Нови Сад, Србија; 7th International Symposium of Ecologists of Montenegro – ISEM7 2017, Сутоморе, Црна Гора;
 • Члан организационог одбора: III Симпозијум биолога и еколога Републике Српске – СБЕРС 2015, Бања Лука, Република Српска
 • Менторства: 6 дипломских и 2 мастер завршних радова
 • 2001. – 2008. Награде Универзитета у Новом Саду и Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду за постигнут успјех на крају школских година током основних и магистарских студија
 • Стипендиста – Министарство науке и технологије Републике Српске, током израде доктората; Министарство науке Републике Србије, током дијела докторских студија; Министарство науке Републике Србије, током магистарских студија; Фонд за младе таленте Србије, током магистарских студија; Министарство просвјете и спорта Републике Српске, током основних студија
 • Семинари – „IUCN Red List Assessor Training Workshop“ – 2019, Сарајево, Б&Х; „IUCN Red List Assessor Training Workshop“ – 2018, Скопље, Сјеверна Македонија; „Геометријска мофрометрија“ – 2015, Биолошки факултет, Универзитет у Београду, Србија; „Истраживања величине генома халофита“, Фонд за младе таленте Србије – 2007, Одсјек за биологију, Биотехнолошки факултет, Универзитет у Љубљани, Словенија