Катедра: Ботаника

Ужа научна област: Биљне науке, ботаника

Предмети: Систематика и филогенија кормофита I, Систематика и филогенија кормофита II, Ботанички практикум

Кабинет: 28 Телефон: +387 51 319 142, лок. 106
Е-пошта: sinisa.skondric@pmf.unibl.org

Консултације: уторак 14.00-15.00
Биографија
Библиографија
Biography