Katedra: Filozofski fakultet – Katedra za psihologiju
Uža naučna oblast: Pedagoška i školska psihologija

Predmeti: Psihologija

Kabinet: 46
Telefon: +387 51 319 142,
E-pošta: sinisa.subotic@pmf.unibl.org

Konsultacije: Ponedjeljak: 12.00:13.00h; Subota: 12.00:13.00h

Biografija
Bibliografija
Biography