ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

др Смиљана Параш, ванредни професор

канцеларија: 27

е-mail: smiljana.paras@pmf.unibl.org

ORCID: 0000-0001-8617-3583

ENGLISH

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2014. доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бања Луци
 • 2007. магистар биолошких наука-смер цитологија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 1998. дипломирани биолог, Биолошки факултет, Универзитет у Београду

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2019. – данас, ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет Бања Луци
 • 2014. – 2019., доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бања Луци
 • 2007. – 2014., виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бања Луци
 • 1998. – 2007., асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бања Луци

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Биологија ћелије
 • Упоредна хистологија са ембриологијом
 • Екологија човјека

Мастер студије:

 • Функционална организација ћелије

УЏБЕНИЦИ:

 • Б. Лубарда, Д. Голуб, Р. Декић, Н. Јањић, С. Лолић, Д. Дмитровић, Т. Максимовић, М. Манојловић, С. Параш, S. Škondrić, Г. Шукало, С. Цвијић, М. Шибаревић, Т. Пљеваљчић, Б. Радусин-Сопић (2019): Тест питања за припрему пријемног испита из биологије, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Смиљана Параш (2018): CITOLOGIJA I. Основни уџбеник за студенте прве године биологије и екологије. Природно-математички факултет, Универзитет у Бања Луци
 • Смиљана Параш, Драгојла Голуб, Синиша Шкондрић, Бранка Билбија, Свјетлана Лолић (2017): БИОЛОГИЈА за први разред гимназије. Основни уџбеник. Завод за издавање уџбеника и наставних средстава Источно Сарајево

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Истраживање грађе, функционисања и одговора ћелије на средину у којој се налази. Примена цитолошких, стереолошких и хистолошких параметара у одређивању величина промена на ултраструктуру и физиологију свих типова ћелија у односу на агенсе из њихове околине. Цитометријско квантификовање утицаја високофреквентних електромагнетних поља на ћелије које изграђују живе системе. Биокомпатибилност нових наноматеријала и полимера на анималним и хуманим моделима.

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • 2019: Цитолошки, физиолошки и генетички ефекти пирофилита, пестицида и електромагнетних поља код Wistar sp. пацова, национални научноистраживачки пројекат финансиран од Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
 • 2013: Хематолошки статус пацова Wistar соја инфицираних ешерихијом у различитом постапликационом периоду, национални научноистраживачки пројекат финансиран од Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске
 • 2009: Oдређивање концентрације олова и дејство електромагетних зрачења на популацију животиња, национални научноистраживачки пројекат финансиран од Министарства науке и технологије Републике Српске
 • 2008: Репродуктивне одлике могућности размножавања генофонда популације ендемичних представника Републике Српске, национални научноистраживачки пројекат финансиран од Министарства науке и технологије Републике Српске

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Smiljana Paraš, Dijana Trišić, Olivera Mitrović Ajtić, Bogomir prokić, Damjana drobne, Slavoljub Živanović, Vukoman Jokanović (2020): Toxicolohical Profile on Nanostructured Bone Substitute Based on Hydroxyapatite and Poly(lactide-co-glycolide) efter Subchronic Oral Exposure of Rats. Nanomaterials, 10, 918; 2-20.
 • Paraš, O. Janković, D. Trišić, B. Čolović, O. Mitrović-Ajtić, R. Dekić, I. Soldatović, M. Živković-Sandić, S. Živković, V. Jokanović (2019): Influence on nanostructured calcium aluminate and calcium silicate on the liver: histological and unbiased stereological analysis. International Endodontic Journal.
 • Oliver Stevanović, Anastasia Diakou, Simone Morelli, Smiljana Paraš, Igor Trbojević, Drago Nedić, Željko Sladojević, Dragan Kasagić, Angela Di Cesare (2019): Severe Verminous Pneumonia Caused by Natural Mixed Infection with Aelurostrongylus abstrusus and Angiostrongylus chabaudi in a European Wildcat from Western Balkan Area. Acta Parasitologica, Springer, pages 301-308.
 • Nedić, I. V. Smrzlić, S. Paraš and V. Nikolić (2019): Pomphorhynchus bosniacus Kiškarolj & Čanković 1969 (Acanthocephala), intestinal parasite the Save River, Bosnia and Herzegovina: new insights on phylogeny, infection dynamics and histopathology. Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 39(3), pages 90-102.
 • Smiljana PARAŠ, Goran PARAŠ, Bojan LUKAČ (2019): Haematological status in cats with chronic renal failure: effect of a renal diet. Veterinary Journal of Republic of Srpska, Banja Luka, Vol. XIX, No 1, str. 13-19.
 • Goran PARAŠ, Smiljana PARAŠ, Bojan LUKAČ, Ognjen VITKOVIĆ (2019): Idiopathic thrombocytopenia in dogs – case report. Veterinary Journal of Republic of Srpska, Banja Luka, Vol. XIX, No 1, str. 83-89.
 • Smiljana Paraš, Nataša Vojinović, and Ljiljana Amidžić (2019): Impact of High Frequency Elelctromagnetic Fields on Process of Angiogenesis. CMBEBIH 2019, IFMBE Proceedings 73, Springer Nature Switzerland AG, Vol. 73, pages 37-43
 • D. Paraš, R. B. Gajanin, M. Lj. Manojlović, Z. Nj. Ružić (2018): Impact of High-Frequency Electromagnetic Fields on Secretion and Structure of Pancreas in Rats. IFMBE Proceeding 65, Springer Nature Singapore Pte. Ltd. Vol. 65, pages 711-715.
 • Ognjenka Janković, Smiljana Paraš, Ljiljana Tadić-Latinović, Renata Josipović, Vukoman Jokanović, Slavoljub Živković (2018): Biocompatibility of nanostructured biomaterials based on calcium aluminate. Serbian Archives of Medicine, Beograd, pages 634-641.
 • Paraš D. Smiljana, Gajanin B. Radoslav, Manojlović LJ. Maja, Ružić NJ. Zoran (2018): Influence of high frequency electromagnetic fields produce by antennas from mobile communication on the structure pancreas in rats: histological and unbiased stereological analysis.  Acta Veterinaria Beograd, 68 (4), 484-501.

ОСТАЛО:

 • аутор и коаутор 38 радова објављених у научним часописима, као и 22 рада и саопштења на научним конференцијама
 • активни члан удружења Патолога и Цитолога Србије; Стоматолошког удружења Србије, Српско Лекарско Друштво; и Међународног Удружења за Стереологију и Анализу Микрографија.
 • менторство за 24 и члан комисије за одбрану 29 дипломских раова; као и члан комисије за одбрану две докторске дисертације, једног мастер и једног специјалистичког рада
 • рецезент два основна универзитетска уџбеника: „Општа микробиологија“ (2017) аутора Азре Бакрач и Ирме Ичановић, издавач Биотехнички факултет Универзитет у Бихаћу и „Зоологија“ (2017) аутора Драгана Микавице, издавач Пољопривредни факултет, Универзитет у Бања Луци.
 • члан уређивачког одбора и рецезент радова у национланом научном часопису Ветеринарски Журнал Републике Српске
 • рецезент 6 радова у интернационалним часописима са SCI листе
 • учесник организационог тима и рецезент радова за међународну конференцију CMBEBIH 2019, CMBEBIH Journal, Springer
 • од 2018 до данас активан члан у четири COST акције
 • члан Етичког одбора за заштиту и добробит експерименталних животиња у биомедицинским истраживањима Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци
 • три пута добитник награде за Научну продуктивност од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске (2018., 2019. и 2020.)
 • три пута добитник награде за Научну изуезтност од стране Универзитета у Бања Луци (2018., 2019. и 2020.)