ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

др Свјетлана Лолић, ванредни професор

канцеларија: 22

е-mail: svjetlana.lolic@pmf.unibl.org

ORCID: 0000-0002-1340-8027

ENGLISH

 

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2013. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2007. Магистар биолошких наука – микробиологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2003. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2019. – данас, Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2014 – 2019., Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2008. – 2014., Виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2003. – 2008., Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Микробиологија
 • Екологија и разноврсност микроорганизама
 • Екологија микроорганизама
 • Биологија алги
 • Екологија и разноврсност алги
 • Биологија гљива и лишајева
 • Микологија

Мастер студије:

 • Генетички ресурси микроорганизама и бескичмењака
 • Методологија научно-истраживачког рада

УЏБЕНИЦИ:

Лолић, С. (2018): Биологија гљива. Универзитет у Бањој Луци. ISBN 978-99955-21-72-1

Параш, С., Лолић, С., Шкондрић, С., Билбија, Б., Голуб, Д. (2017): Биологија за први разред Гимназије. Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Микробиологија водених екосистема, алгологија, микологија, мониторинг површинских вода, преношење хуманих патогена преко биљних култура

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • 2020-2022: ERASMUS+ пројекат „Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана“ (ECOBIAS)
 • 2019-2022: Development of the Environmental Strategy and Action Plan of Bosnia and Herzegovina (BiH ESAP 2030+); Embassy of Sweden
 • 2020: Испитивање квалитета вода водотока у Републици Српској у 2020. години. Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске
 • 2018 – 2019: Преношење хуманих патогених микроорганизама преко повртларских култура – утицај наводњавања и ђубрења. Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво РС
 • 2014 – 2015: Антимикробна активност аутохтоних врста Basidiomycota. Министарство науке и технологије РС
 • Cost Action CA18225 Taste and Odor in early diagnosis of source and drinking Water Problems (2019-2023)
 • Cost Action CA18226 New approaches in detection of pathogens and aeroallergens (2019-2023)
 • Cost Action CA16110 Control of Human Pathogenic Micro-organisms in Plant Production Systems (2017-2021)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

Radusin Sopić, B., Lamovšek, J., Lolić, S., Đurić, G., Antić, M. (2021): First report of Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli in locally produced bean seeds in Bosnia and Herzegovina. Journal of Plant Pathology https://link.springer.com/article/10.1007/s42161-020-00728-7

Maksimović, T., Lolić, S., Kukavica, B. (2020): Seasonal changes in the content of photosynthetic pigments of dominant macrophytes in the Bardača fishpond area. Ekológia (Bratislava), Vol. 39, No. 3, p. 201–213, 2020. DOI:10.2478/eko-2020-0015

Dekić, R., Lolić, S., Gnjato, R., Trbić, G., Gnjato, O., Ivanc, A. (2011): Indicators of the environmental state of the Bilećko Jezero Lake. Archives of Biological Sciences, vol. 63, No. 3, pp. 775-783, Belgrade.

Гњато, С., Декић, Р., Лолић, С., Гњато, О., Иванишевић, М. (2019):  Елементи одрживости и квалитета воде Котланичког језера. ГЛАСНИК/HERALD, No. 23, pp. 59-72. 10.7251/HER1923059G

Golub, D., Lolić, S., Dmitrović, D., Dekić, R., Šukalo, G., Cvijić, S. (2018): Physical, Chemical and Biological Indicators of the Jablanica River Water Quality (Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina). Water Research and Management, Vol. 8, No. 4 (2018) pp. 11-18

Vujčić S., Lolić S., Bojić M., Ilić P., Novaković M., Karaman M., Matavulj M. (2013): Invasive zoopathogenic Mastigomycotina in Republika Srpska, Serbia and neighboring countries with special reference to Aphanomyces astaci. Зборник Матице српске за природне науке / Jour. Nat. Sci. Matica Srpska Novi Sad, 124: 341-354. http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-4906/2013/0352-49061324341V.pdf

ОСТАЛО:

 • Учесник 20 националних пројеката, 3 међународнa пројеката и 3 COST акције
 • Аутор и коаутор 24 рада објављених у научним часописима и 34 рада и саопштења на научним конференцијама
 • Коаутор 5 научних књига
 • Руководиоц СП eкологија и заштита животне средине; Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2014 – 2018. године
 • Шеф катедре за микробиологију и биологију ћелије Универзитета у Бањој Луци од 2014. године до данас
 • Члан радне групе Микроорганизми и бескичмењаци на Институту за генетичке ресурсе, Универзитет у Бањој Луци
 • Менторства: 10 дипломских и 1 мастер рад
 • Стипендија Фонда „Др Милан Јелић“, стипендија Министарства науке и технологије РС
 • Члан научног одбора 5 научних симпозијума и конференција