Катедра:
Ужа научна област: Општа педагогија

Предмети: Педагогија, Педагогија 1, Педагогија 2

Кабинет: 33
Телефон: +387 51 319 142
Е-пошта: tatjana.maric@pmf.unibl.org

Консултације: уторак 10:30- 12:30 сати, петак 10-12 сати

Биографија
Библиографија
Biography