Катедра: Зоологија, еволуција и генетика

Ужа научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња

Предмет: Зоологија бескичмењака, Екологија и разноврсност бескичмењака

Е-пошта: vera@bio.bg.ac.rs
Биографија
Библиографија
Biography