Катедра: Рачунарство и информатика

Ужа научна област: Рачунарство и информатика

Предмет: Примјена рачунара у биологији

Е-пошта: vladaf@math.rs
Биографија
Библиографија
Biography