Катедра: за физичку хемију
Ужa нaучнa oблaст: Физичка хемија

Предмети: Физичка хемија 2, Примјењена органска хемија, Номенкалатура органских једињења, Методика наставе хемије 1, Колоидна хемија, Фотохемија, Методика наставе хемије 2, Виши курс физичке хемије

Кaбинeт: хемијска кућица
Teлeфoн: +387 51 319 142
E-mail: dragana.milisavic@pmf.unibl.org
Кoнсултaциje: 
Биографија
Библиографија
Biography