Катедра: Зоологија, еволуција и генетика

Ужа научна област: Генетика и наслеђивање

Предмети: Генетика I, Генетика II, Општа физиологија животиња, Упоредна физиологија животиња I, Упоредна физиологија животиња II, Компаративна хематологија, Имунологија

Кабинет: 27 Телефон: +387 51 319 142, лок. 103
Е-пошта: dragana.snjegota@pmf.unibl.org

Консултације: уторак 13.00-15.00 и сриједа 13.00-15.00
Биографија
Библиографија
Biography