Наша је цијењена колегица прва и једина особа из БиХ која је учествовала на међународној конференцији у Кембриџу која се бави заштитом биодиверзитета и менаџмента природних ресурса, а одржава се већ пуне двије деценије.

Шњегота је на овом стручно-научном скупу, који је одржан крајем марта уз учешће младих научника из око 120 земаља, имала привилегију да представи свој пројекат који има за циљ креирање плана заштите сивог вука као незаштићене ловне дивљачи на подручју БиХ. ВИШЕ на Гласу Српске….