Naša je cijenjena kolegica prva i jedina osoba iz BiH koja je učestvovala na međunarodnoj konferenciji u Kembridžu koja se bavi zaštitom biodiverziteta i menadžmenta prirodnih resursa, a održava se već pune dvije decenije.

Šnjegota je na ovom stručno-naučnom skupu, koji je održan krajem marta uz učešće mladih naučnika iz oko 120 zemalja, imala privilegiju da predstavi svoj projekat koji ima za cilj kreiranje plana zaštite sivog vuka kao nezaštićene lovne divljači na području BiH. VIŠE na Glasu Srpske….