ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

др Драгана Шњегота, доцент

канцеларија: 27

телефон:+38751319142

е-mail: dragana.snjegota@pmf.unibl.org

ORCID: 0000-0002-1340-8027

ENGLISH

 ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2019. Доктор биолошких наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013. Мастер биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањалуци

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2020. – данас, Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањалуци, академске студије првог циклуса
 • 2020. – данас, Доцент, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањалуци, академске студије другог циклуса
 • 2015. – 2020., Виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањалуци, С.П. Биологија и Екологија и заштита животне средине, академске студије првог циклуса
 • 2011. – 2015., Виши асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањалуци, С.П. Биологија и Екологија и заштита животне средине, академске студије првог циклуса
 • 2009. – 2011., Професор биологије, Школски центар „Петар – Кочић“, Србац

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Генетика 1
 • Генетика 2
 • Генетика са генотоксикологијом
 • Биологија популације

Мастер студије:

 • Генетика, репродукција и оплемењивање
 • Животињски генетички ресурси

УЏБЕНИЦИ:

 • Видовић С, Томић В, Шњегота Д, Миловац И, Лукач М. (2017): Биологија за четврти разред Гимназије (општи и природно-математички смјер). Основни уџбеник. Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Ново Сарајево. ИСБН: 978-99955-1-295-8. Бр. страна: 171. Прво издање.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Генетика и насљеђивање; Популациона и конзервациона генетика

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • 2021 – Rufford Small  Grant: The Importance of Non-Formal Education in Conservation: The European Wildcat (Felis silvestris) as an Example Species
 • 2019 – Цитолошки, физиолошки и генетички ефекти пирофилита, пестицида и електромагнетних поља код Wistar sp. пацова
 • 2019: Анализа генома примјеном ереј компаративне геномске хибридизације (aCGH) код дјеце са фацијалном дисморфијом, психомоторним заостајањем у развоју и мултиплим конгениталним аномалијама
 • 2018/23 – КОСТ акција: Genomic Biodiversity Knowledge for Resilient Ecosystems (CA19112)
 • 2017/18 –  Rufford  Booster Grant:  Let’s  Make  a Better  Future  for Grey Wolves  in Bosnia  & Herzegovina: Continuation of Conservation Activities
 • 2016/17 – Rufford Small Grant: Grey Wolf Conservation in Bosnia & Herzegovina: The Next Step
 • 2015/2016 – Rufford Small  Grant: Monitoring  of  Grey  Wolf  Population  from  Bosnia  and Herzegovina with the Aim to Create Conservation Strategy

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Stronen, A.V., Ahmed, A., Caniglia, R., Ćirović, D., Djan, M., Ericson, H.E., Fabbri, E., Fedorca, A., Galaverni, M., Ghazaryan, A., Godinho, R., Hulva, P., Jedrzejewska, B., Kopaliani, N., Kusak, J., Mattucci, F., Nowak, C., Plis, K., Politov, D., Saarma, U., Skrbinšek, T., Šnjegota, D., Åkesson, M. i Binelli, G. 2019. Population genomic analyses of a highly mobile large carnivore, the gray wolf (Canis lupus), across Eurasia. 8th Congress of Italian Society for Evolutionary Biology – Congresso SIBE. September, 1-4; Padua, Italy
 • Šnjegota, D., Stefanović, , Veličković, N., Ćirović, D. & Đan, M. 2019. Wolves in Bosnia and Herzegovina. Poster presented at: The 20th Student Conference on Conservation Science. March, 25-28; University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom
 • Šnjegota, , Stefanović, M., Veličković, N., Ćirović, D., & Djan, M. 2018. Genetic characterization of grey wolves (Canis lupus L. 1758) from Bosnia and Herzegovina: implications for conservation. Conservation Genetics, 19(3), 755-760.
 • Šnjegota, , 2018. Let’s make a better future for Grey Wolves in Bosnia & Herzegovina: Continuation of conservation activities. Book of Abstracts. Rufford Small Grants Conference “Conservation across the Caucasus”. Tbilisi, Georgia. 14p.
 • Stronen, A.V., Cotovelea, , Ericson, H.S., Saarma, U., Hulva, P.,Ćirović, D., Đan, M., Šnjegota, D., Jedrzejewska , B., Plis, K., Hegyeli, Z., Dykyy, I., Kusak, J., Tsingarska, E., Karamanlidis, A.A., Ornicans, A., & Skrbinšek, T. 2018. Population genetic structure of wolves (Canis lupus) in Central Europe. Book of Abstracts. 3rd Annual Meeting in Conservation Genetics, Wien. 21p.
 • Šnjegota, , Đan, M., Veličković, N., Stefanović, M., Trbojević, I., & Ćirović, D. 2016. Genetic variability and population structure of grey wolf (Canis lupus) from Bosnia&Herzegovina. Balkan Journal of Wildlife Research, 3(1), 7-11.
 • Ðan, , Šnjegota, D., Veličković, N., Stefanović, M., Vidaković, D. O., & Ćirović, D. 2016. Genetic variability and population structure of grey wolf (Canis lupus) in Serbia. Russian Journal of Genetics, 52(8), 821-827.
 • Popović, , Djan, M., Šašić, L., Šnjegota, D., Obreht, D., & Vujic, A. 2014. Usage of different molecular markers in delimitation of cryptic taxa in Merodon avidus species complex (Diptera: Syrphidae). Acta Zoologica Bulgarica, 7, 33-38.

ОСТАЛО:

 • Члан радне групе „Животињски генетички ресурси“, Генетички институт, Универзитет Бања Лука (2020, 2021)
 • Члан научног вијећа Генетичког института, Универзитет Бања Лука (2020, 2021)
 • Члан организационог одбора – Симпозијум Биолога и Еколога Републике Српске (СБЕРС) (2015, 2020)
 • Члан научног одбора – 7th International Wildlife & Game Management Symposium, Загреб, Хрватска, 2020
 • Радионица „Genomic tools in conservation“, Ла Валета, Малта (2020)
 • Научно-истраживачки боравак на Биотехничком факултету, Универзитет у Љубљани, 2019 године – стипендија Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друшто Републике Српске
 • Стипендије за докторске студије у иностранству Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друшто Републике Српске (2013-2019)
 • Научно – истраживачки боравак у центру за истраживање сисара, Бјаловјежа, Пољска академија наука (2017, 2018)
 • Радионице „Meta-analyses“ и „Practical conservation genetics“, Универзитет у Кембриџу, Велика Британија (2019)
 • Стипендија Владе Холандије за међународи курс „Contemporary approaches to genetic resources conservation and useWageningen, Холандија (2013)
 • Чланство у сљедећим организацијама: Wildlife and Game Managament Scientific Society (GAMEST), Србија; Друштво генетичара Србије; Биохемијско друштво Србије
 • Члан волонтерског сервиса Републике Српске