U okviru projekta Ecobias Erasmus+, osoblje i studenti SP biologija i SP ekologija i zaštita životne sredine boravili su na Odsjeku za biologiju PMF-a Univerziteta u Tuzli, koji su organizovali „Ljetnu školu metabarkodiranja okolišne DNK“.

Ova škola je okupila brojne studente i profesore sa više univerziteta iz regiona, sa ciljem obuke polaznika u planiranju istraživanja metabarkodiranja DNK u životnoj sredini.

Obuka je vršena uz pomoć vodećih stručnjaka sa Univerziteta Duisburg-Essen iz Njemačke, a uključila je metodologiju uzorkovanja DNK, laboratorijsku analizu i obradu podataka.

Ecobias je projekat programa EU čiji je cilj da razvije master programe i kurseve cjeloživotnog učenja u oblasti monitoringa kopnenih voda.