U okviru Erazmus+ projekta ,,Razvoj master kurikuluma iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoškolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana“ (ECOBIAS) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci su u periodu od 7-9. septembra održani treninzi i razmijenjena iskustva i znanja iz Ihtiologije, Mikrobiologije površinskih voda i Fikologije. Navedeni kursevi će biti sastavni dio planiranih kurseva cjeloživotnog učenja na PMF-u u Banjoj Luci koji će biti realizovani od akademske 2021/2022. Gosti predavači na PMF-u su bile kolege sa Univerziteta u Novom Sadu: Prof. dr. Dragan Radnović i Prof. dr Petar Kneževič, kolege sa Sveučilišta u Zagrebu: prof.dr Marko Ćaleta, prof.dr Ivana Buj, prof.dr Zoran Marčić, Lucija Ivić, Sara Pleše i Roman Karlović, dok su on-line predavanja držali prof. dr Zorica Svirčev i prof. dr Jelica Simeunović sa Univerziteta u Novom Sadu i prof. dr Milica Stojković Piperac sa Univerziteta u Nišu.
Treninzima na terenu na rijeci Vrbanji i laboratorijskom radu su, pored nastavnika i saradnika sa Studijskog programa Biologija i Studijskog programa Ekologija, prisustvovali i članovi ECOBIAS projekta iz partnerskih institucija.