Клуб студената географије Загреб (ЕГЕА Загреб) у периоду од 27.04. до 28.04. организовао је први „Minority weekend“, студијску посјету националним мањинама на простору Кордуна. Посјета је имала за циљ упознавање са економским, политичким и културним животом мањинских заједница у Републици Хрватској те стањем међунационалних односа у етнички хетерогеним крајевима. Овом приликом студенти су обишли општине Крњак и Цетинград у којима су посјетили представнике локалне српске, односно бошњачке заједнице. У сарадњи са ЕГЕА Бања Лука проведен је и теренски рад – анкетирање локалног српског становништва у насељу Kрњак. Циљ анкете је утврђивање демографског, социјалног и економског положаја те културног живота Срба на Kордуну, а на основу свега наведеног и степена очуваности њиховог националног идентитета. Стога се „Minority weekend“, може сматрати и изврсном праксом теренског рада, која ће студентима послужити у будућој научној каријери.
Осим научног и едукативног дијела, реализовани су и излети на атрактивним локалитетима на Kордуну. Студенти су посјетили Петрову гору и Растоке код Слуња и тиме добили увид у могућу туристичку валоризацију овог врло битног (и врло лијепог), али нажалост запостављеног дијела Хрватске.
ЕГЕА Бања Лука се захваљује колегама из Загреба на позиву за сарадњу и помоћ при провођењу анкете, а представницима националних мањина и становницима Кордуна на добродошлици.