Шифра пројекта: 609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Број уговора: 2019-1991 / 001-001

Веб сајт пројекта: www.ecobiaserasmus.com

Финансирање пројекта: ERASMUS+

Трајање пројекта: 15/01/2020 -14/01/2023


У оквиру Еразмус+ пројекта ,,Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана“ (ECOBIAS) на Природно-математичком факултету УНИБЛ, биће успостављен курс цјеложивотног учења (LLL courses).

Ријеч је о курсу из области еколошког мониторинга површинских вода, а све се реализује у оквиру Еразмус+ пројекта из области изградње капацитета у високом образовању (E+ KA2 CBHE).

Иначе, циљ пројекта је акредитација 27 мастер и курсева цјеложивотног учења из области еколошког мониторинга површинских вода, опремање седам лабораторија на Универзитетима у Босни и Херцеговини и Црној Гори и успостављање регионалне ECOBIAS академске мреже. 

Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци представља проф. др Свјетлана Лолић, координатор и доц. др Маја Манојловић, администратор пројекта. Пројектом координира Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, а конзорцијум пројекта чини укупно 11 универзитета из пет земаља. У овом позиву су универзитети из Србије први пут аплицирали као програмски универзитети (Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Нишу), са универзитетима из Хрватске (Свеучилиште у Загребу) и Њемачке (Universitaet Duisburg-Essen), а са партнерским универзитетима из Босне и Херцеговине и Црне Горе.  Поред Универзитета у Бањој Луци партнерски универзитети из Босне и Херцеговине су Универзитет у Сарајеву, Универзитет у Источном Сарајеву, Свеучилиште у Мостару, Универзитет у Тузли, Интернационални универзитет у Травнику, те Универзитет Доња Горица из Црне Горе.

Координатор пројекта је проф. др Снежана Радуловић, а администратор проф. др Душанка Цвијановић.

Више информација о овом пројекту налази се на овом линку https://www.ecobiaserasmus.com/.

 

The project ECOBIAS, full name – Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs is the project with the support of the ERASMUS+ Programme of the European Union.

Project reference No: 609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Grant Agreement No: 2019-1991 / 001-001

Project web address: www.ecobiaserasmus.com

Funding scheme: ERASMUS+

Project duration: 15/01/2020 -14/01/2023

Within the Erasmus + project „Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“ (ECOBIAS) at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics UNIBL, a lifelong learning course (LLL courses) will be established.

ECOBIAS aim to develop and improve knowledge/skills/technical resources of Partner Country HEIs in ecological monitoring and freshwater bioassessment in line with national and EU policy.

The specific objectives of the project are:
• Develop and implement the advanced master curricula in Ecological Monitoring and Aquatic Bioassessment in the WB HEIs in line with the Bologna requirements and national accreditation standards;
• Develop and implement LLL courses for the environmental monitoring sector in line with EU Water Framework Directive in the WB HEIs;
• Equip 7 laboratories for ecological monitoring and bioassessment of freshwater ecosystems in the WB HEIs;

Coordinating institution is the University of Novi Sad with coordinator dr Snežana Radulović and Duška Cvijanović, project administrator.

The Faculty of Science of the University of Banja Luka is represented by dr Svjetlana Lolić, coordinator and dr Maja Manojlović, project administrator.