Šifra projekta: 609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Broj ugovora: 2019-1991 / 001-001

Veb sajt projekta: www.ecobiaserasmus.com

Finansiranje projekta: ERASMUS+

Trajanje projekta: 15/01/2020 -14/01/2023


U okviru Erazmus+ projekta ,,Razvoj master kurikuluma iz ekološkog monitoringa i bioindikacija kopnenih voda na visokoškolskim ustanovama u regionu Zapadnog Balkana“ (ECOBIAS) na Prirodno-matematičkom fakultetu UNIBL, biće uspostavljen kurs cjeloživotnog učenja (LLL courses).

Riječ je o kursu iz oblasti ekološkog monitoringa površinskih voda, a sve se realizuje u okviru Erazmus+ projekta iz oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (E+ KA2 CBHE).

Inače, cilj projekta je akreditacija 27 master i kurseva cjeloživotnog učenja iz oblasti ekološkog monitoringa površinskih voda, opremanje sedam laboratorija na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i uspostavljanje regionalne ECOBIAS akademske mreže. 

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci predstavlja prof. dr Svjetlana Lolić, koordinator i doc. dr Maja Manojlović, administrator projekta. Projektom koordinira Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a konzorcijum projekta čini ukupno 11 univerziteta iz pet zemalja. U ovom pozivu su univerziteti iz Srbije prvi put aplicirali kao programski univerziteti (Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Nišu), sa univerzitetima iz Hrvatske (Sveučilište u Zagrebu) i Njemačke (Universitaet Duisburg-Essen), a sa partnerskim univerzitetima iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.  Pored Univerziteta u Banjoj Luci partnerski univerziteti iz Bosne i Hercegovine su Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Tuzli, Internacionalni univerzitet u Travniku, te Univerzitet Donja Gorica iz Crne Gore.

Koordinator projekta je prof. dr Snežana Radulović, a administrator prof. dr Dušanka Cvijanović.

Više informacija o ovom projektu nalazi se na ovom linku https://www.ecobiaserasmus.com/.

 

The project ECOBIAS, full name – Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs is the project with the support of the ERASMUS+ Programme of the European Union.

Project reference No: 609967-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Grant Agreement No: 2019-1991 / 001-001

Project web address: www.ecobiaserasmus.com

Funding scheme: ERASMUS+

Project duration: 15/01/2020 -14/01/2023

Within the Erasmus + project „Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs“ (ECOBIAS) at the Faculty of Natural Sciences and Mathematics UNIBL, a lifelong learning course (LLL courses) will be established.

ECOBIAS aim to develop and improve knowledge/skills/technical resources of Partner Country HEIs in ecological monitoring and freshwater bioassessment in line with national and EU policy.

The specific objectives of the project are:
• Develop and implement the advanced master curricula in Ecological Monitoring and Aquatic Bioassessment in the WB HEIs in line with the Bologna requirements and national accreditation standards;
• Develop and implement LLL courses for the environmental monitoring sector in line with EU Water Framework Directive in the WB HEIs;
• Equip 7 laboratories for ecological monitoring and bioassessment of freshwater ecosystems in the WB HEIs;

Coordinating institution is the University of Novi Sad with coordinator dr Snežana Radulović and Duška Cvijanović, project administrator.

The Faculty of Science of the University of Banja Luka is represented by dr Svjetlana Lolić, coordinator and dr Maja Manojlović, project administrator.