ПРВА ГОДИНА
  Обавезни предмети
ШИФРА Предмет I семестар ЕЦТС II семестар ЕЦТС
СПЕ12ОЕ 1. Основи екологије 2+2 5 2+2 5
СПЕ2ПУЖС 2. Природни услови и животна средина     2+2 5
СПЕ1П 3. Педологија 2+2 5    
СПЕ1КВР 4. Кориштење и заштита водних ресурса 3+2 5  
СПЕ12ЕРБ 5. Екологија и разноврсност бескичмењака 2+2 5 2+3 5
СПЕ1ОНХ13 6. Општа и неорганска хемија 2+2 5  
СПЕ1БЋ 7. Биологија ћелије 2+2 5
СПЕ2МБ 8. Морфологија биљака     2+2 5
СПЕ2ОХ 9. Органска хемија     2+2 4
СПЕ2КМ 10. Климатологија са метеорологијом     2+2 4
СПЕ2ТН 11. Теренска настава       2
   
  Број часова 13+12   12+13  
  Укупно часова 25   25  
  Укупно ЕЦТС   30   30
  Број испита 4 6
  Број испита годишње 10 + теренска настава

Теренска настава ће се реализовати на крају прве године, према програму предмета који укључују теренску наставу.

  ДРУГА ГОДИНА
  Обавезни предмети
ШИФРА Предмет III семестар ЕЦТС IV семестар ЕЦТС
СПЕ3ЕРА 1. Екологија и разноврсност алги 2+2 5    
СПЕ4ЕРК 2. Екологија и разноврсност кормофита     2+2 5
СПЕ34ЕРМ 3. Екологија и разноврсност микроорганизама 2+2 5 2+2 4
СПЕ34ЕРХ13 4. Екологија и разноврсност хордата 2+2 5 2+2 5
СПЕ34Б 5. Биохемија 2+2 5 2+2 4
СПЕ3АЗВ 6. Аерозагађење и заштита ваздуха 2+2 5    
СПЕ4ФЕБ 7. Физиологија и екофизиологија биљака I     2+2 5
СПЕ3ФЖС13 8. Физика животне средине 2+3 5    
СПЕ4ФЕЖ13 9. Физиологија и екофизиологија животиња   2+3 5
СПЕ4ТН13 10. Теренска настава       2
   
  Број часова 12+13   12+13  
  Укупно часова 25   25  
  Укупно ЕЦТС   30   30
  Број испита 3 6
  Број испита годишње 9 + теренска настава

Теренска настава ће се реализовати на крају друге године, према програму предмета који укључују теренску наставу.

ШИФРА ТРЕЋА ГОДИНА
  Обавезни предмети
  Предмет V семестар ЕЦТС VI семестар ЕЦТС
СПЕ5ТЕ 1. Терестрична екологија 2+2 5    
СПЕ6УО 2. Управљање отпадом     2+1 4
СПЕ56ЕЗВ 3. Екологија и заштита вода 2+2 5 2+2 4
СПЕ56ЕБ13 4. Екомониторинг и биоиндикатори 2+2 5 2+2 4
СПЕ6ГГ 5. Генетика са генотоксикологијом     2+2 5
СПЕ5МФА13 6. Механизми физиолошких адаптација 2+2 5    
  7. Педагогија са психологијом 2+2 5 2+1 4
СПЕ6ИБ 8. Идиоекологија биљака   2+2 4
СПЕ5ФЕБ 10. Физиологија и екофизиологија биљака II 2+3 5    
  11. Изборни предмет 1     2+1 3
СПЕ6ТН13 12. Теренска настава       2
   
Број часова 12+13   14+11  
Укупно часова 25   25  
Укупно ЕЦТС   30   30
Број испита 4 7
Број испита годишње 11 + теренска настава
  Изборни предмети
ШИФРА Изборни предмет 1 V семестар ЕЦТС VI семестар ЕЦТС
СПЕ6И1Е Екотоксикологија     2+1 3
СПЕ6И1АХ Аналитичка хемија животне средине     2+1 3
СПЕ6И1НПЖС Нивои планирања у животној средини     2+1 3
СПЕ6И1РА Регионални аспект животне средине     2+1 3

Теренска настава ће се реализовати на крају треће године, према програму предмета који укључују теренску наставу.

  ЧЕТВРТА ГОДИНА
  Обавезни предмети
ШИФРА Предмет VII семестар ЕЦТС VIII семестар ЕЦТС
СПЕ78ЕСЕ13 1. Еволуциона и системска екологија 2+2 5 2+2 5
СПЕ7БЗД1 2. Биогеографија и заштита диверзитета I 2+2 5  
СПЕ8БЗД2 3. Биогеографија и заштита диверзитета II   2+3 5
СПЕ78ЕЧ13 4. Екологија човјека 2+2 4 2+2 5
  5. Методика наставе екологије и животне средине 2+2 5 2+2 4
СПЕ8ХТОВ 6. Хемија и технологија отпадних вода     2+2 4
  7. Изборни предмет 2 2+2 4  
СПЕ8ОР 8. Одрживи развој и животна средина   2+2 4
СПЕ7ПАЗЖС 9. Правни аспекти заштите животне средине 2+0 4    
СПЕ8ТН13 10. Теренска настава       2
СПЕ78ДР 11. Дипломски рад 0+3 3 0+3 5
   
Број часова 12+13   10+14  
Укупно часова 25   24  
Укупно ЕЦТС   30   30
Број испита 4 5
Број испита годишње 9 + теренска настава + дипломски рад
              Изборни предмети
ШИФРА Изборни предмет 2 VII семестар ЕЦТС VIII  семестар ЕЦТС
СПЕ7И2ИЈНЗ Извори и заштита од нејонизујућег и јонизујућег зрачења 2+2 4  
СПЕ7И2ОУЕ Обнова и унапређивање екосистема 2+2 4
СПЕ7И2ДП Демографски процеси и животна средина 2+2 4
СПЕ7И2ЗП Заштићена подручја 2+2 4

 

Теренска настава ће се реализовати на крају четврте године, према програму предмета који укључују теренску наставу.