1. ЦИКЛУС 2. ЦИКЛУС
ОПШТИ СМЈЕР 13/14 ЕКОЛОГИЈА БИЉАКА
НАСТАВНИ СМЈЕР 13/14 ЕКОЛОГИЈА ЖИВОТИЊА
ОПШТИ СМЈЕР 09/10 АНАЛИТИЧАР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НАСТАВНИ СМЈЕР 09/10