Руководилац СП Екологија и заштита животне средине:

– др Драгојла Голуб

канцеларија 45

+387/51/319-142

dragojla.golub@pmf.unibl.org

Зашто студирати Екологију и заштиту животне средине?