Руководилац СП Екологија и заштита животне средине:

– доц. др Маја Манојловић

канцеларија 44

+387/51/319-142

maja.manojlovic@pmf.unibl.org

Зашто студирати Екологију и заштиту животне средине?