Драге колеге,

 
Обавјештавамо вас да су на сајту Универзитета објављени Еразмус+ позиви за размјену академског и административног особља.
Конкурси су доступни на сљедећим адресама:
 
Молимо вас да се информација објави на факултетским веб страницама, те да се прослиједи заинтересованом особљу.
 
Срдачно,
 
Ђорђе Кењало
Универзитет у Бањој Луци
Канцеларија за међународну и међууниверзитетску сарадњу
тел. 051/266-170