Univerzitet primijenjenih nauka iz Esena (Njemačka), zajedno sa fondacijom „FAIRNETZEN“, dodijeliće za kalendarsku 2019. godinu 50 stipendija po 200 evra (jednokratno, protivvrijednost u KM) studentima I i II ciklusa svih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, osim studentima koji su već bili korisnici stipendije “WELT DER WUNDER“ ili “FAIRNETZEN“.

Zainteresovani studenti treba da dostave prijavu i propratnu dokumentaciju kojom će dokazati navode iz prijave. VIŠE…