Поштовани,

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво у 2020. години додјељује финансијску помоћ у складу са Закључком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-375/12 од 23.02.2012. године, којим је прописано да се обезбиједи финансијска помоћ студентима који упишу дефицитарне студијске програме из области математике и физике на јавним високошколским установама.

Сходно наведеном, и ове године просљеђујемо вам:

Ø  Рјешење Министарства, број: 19.041/67-2-1/20 од 10.07.2020. године, у којем су наведени услови за додјелу помоћи;

Ø  Допис, број: 19.041/67-2-2/20 од 10.07.2020. године;

Ø  Пријаву за додјелу финансијске помоћи студентима који студирају дефицитарне студијске програме на јавним високошколским установама у Републици Српској – Прилог 1.

Због ванредне ситуације која је била у претходном периоду (март, април и мај) у Републици Српској и цијелом свијету, са закашњењем достављамо наведено рјешење и допис, како бисмо започели процедуру додјеле финансијске помоћи студентима за академску 2019/20. годину.

Молимо вас да обратите пажњу на услов који се односи за студенте прве године студија, јер се тражи да студенти имају положена најмање два испита, и то до уписа у други семестар, а не број положених предмета са датумом издавања Увјерења о положеним испитима.

Напомињемо да је рок за достављање података 31. јул текуће године. С обзиром да студенти тренутно долазе на факултет ради полагања испита, молимо вас да их обавијестите о пријави за дефицитарну помоћ посредством сајта факултета, како би сви студенти доставили пријаве у предвиђеном року.