Универзитет у Бањој Луци
Природно-математички факултет
Студијски програм физика
Други циклус студија

НАСТАВНИ ПЛАН
(важи од 2019/2020.)

Мастер наставе физике – 60 ECTS

Сем.

Предмет

Шифра

Статус

П

В

ECTS

 

1.

 

Трендови у савременој методици наставе физике

2Ц19ФНС001

О

3

3

10

Одабрани дијелови експерименталне физике

2Ц19ФНС002

И1

3

3

10

Одабрани дијелови теоријске  физике

2Ц19ФНС003

И1

3

3

Физика на WEB-у

2Ц19ФНС004

И2

2

2

5

Физика и екологија

2Ц19ФНС005

И2

2

2

5

Енергетска ефикасност зграда

2Ц19ФНС006

И2

2

2

5

Рад са талентованим ученицима

2Ц19ФНС007

И2

2

2

5

Астрономски садржаји у настави физике

2Ц19ФНС008

И2

2

2

5

Укупно

 

 

 

10

10

30

 

2.

Дидактика физике

2Ц19ФНС009

О

3

2

10

Експеримент у настави физике

2Ц19ФНС010

И3

2

2

5

Физика и филозофија

2Ц19ФНС011

И3

2

2

5

Нелинеарна физика

2Ц19ФНС012

И3

2

2

5

Увод у плазма технологије

2Ц19ФНС013

И3

2

2

5

Паметни телефон у настави физике

2Ц19ФНС014

И3

2

2

5

Школски систему у Европској унији

2Ц19ФНС015

И3

2

2

5

Елементи физике биополимера

2Ц19ФНС016

И3

2

2

5

Завршни рад

2Ц19ФНС

 

10

 

10

Укупно

 

 

 

17

6

30

Напомена: Студенти имaју по једaн обавезан предмет у оба семестра. У првом семестру имају три изборна предмета при чему један обавезно бирају из И1 групе, а друга два из И2 групе. У другом семестру бирају два предмета из И3 групе изборних предмета.