Универзитет у Бањој Луци
Природно-математички факултет
Студијски програм физика
 – четворогодишњи основни студиј (240 ECTS) –
НАСТАВНИ ПЛАН – 1ФИЗНС:19
(важи од 2019/2020.)

Дипломирани професор физике – 240 ECTS

Год.

Сем.

Ред. број

Предмет

Шифра предмета

Фонд часова

ECTS

Пред.

Ауди. вјежбе

Лаб.

вјежбе

I

1.

1.

Механика

1Ц19ФНС002

3

2

3

10

2.

Увод у математику

1Ц19ФНС004

3

3

0

7

3.

Mатематичка анализа I

1Ц19ФНС001

3

3

0

8

4.

Општа и анорганска хемија

1Ц19ФНС003

2

1

2

5

 

11

14

30

2.

5.

Термодинамика

1Ц19ФНС009

3

2

3

10

6.

Математичка анализа II

1Ц19ФНС006

3

3

0

8

7.

Рачунари у физици

1Ц19ФНС008

1

0

2

3

8.

Обрада резултата мјерења

1Ц19ФНС007

2

2

1

6

9.

Енглески језик I

1Ц19ФНС005

0

3

0

3

 

9

16

30

II

3.

10.

Електромагнетизам

1Ц19ФНС011

3

2

3

10

11.

Математичка физика I

1Ц19ФНС013

3

3

0

8

12.

Програмирање у физици  I

1Ц19ФНС014

1

0

2

4

13.

Енглески језик II

1Ц19ФНС010

0

3

0

3

14.

Методе мјерења

1Ц19ФНС012

3

0

2

5

 

 

10

15

30

4.

15.

Оптика

1Ц19ФНС016

3

2

3

10

16.

Програмирање у физици II

1Ц19ФНС018

1

0

1

2

17.

Математичка физика II

1Ц19ФНС015

3

3

0

8

18.

Основи структуре материје

1Ц19ФНС017

2

1

1

4

19.

Увод у теоријску механику

1Ц19ФНС019

3

2

0

6

 

12

13

30

III

5.

20.

Квантна механика I

1Ц19ФНС021

2

2

0

6

21.

Електродинамика

1Ц19ФНС020

3

2

0

6

22.

Психологија

1Ц19ФНС023

2

2

0

4

23.

Основи електронике

1Ц19ФНС022

2

3

0

6

24

Популаризација физике

1Ц19ФНС024

3

0

0

4

25.

Изборни предмет 1

 

 

 

 

4

Примјена симулација у настави физике

1Ц19ФНС026

2

2

0

Математичка физика III

1Ц19ФНС025

2

2

0

 

14

11

30

6.

26.

Квантна механика II

1Ц19ФНС027

2

2

0

6

27.

Физика атома и молекула 1

1Ц19ФНС031

2

1

2

6

28.

Рачунски практикум

1Ц19ФНС029

2

3

0

5

29.

Педагогија

1Ц19ФНС028

2

2

0

4

30.

Статистичка физика

1Ц19ФНС030

2

2

0

5

31.

Изборни предмет 2

 

 

 

 

4

Обновљиви извори енергије

1Ц19ФНС032

2

1

0

Физика материјала

1Ц19ФНС033

2

1

0

 

 

 

12

13

30

IV

7.

32.

Физика кондензованог стања

1Ц19ФНС038

3

7

33.

Физика атома и молекула II

1Ц19ФНС037

2

1

7

34.

Методика наставе физике 1

1Ц19ФНС036

3

5

35.

Експериментална настава физике 1

1Ц19ФНС034

2

2

0

4

36.

Историја физике

1Ц19ФНС035

2

0

0

3

37.

Изборни предмет 3

 

 

 

 

4

Физика елементарних честица

1Ц19ФНС040

2

2

0

Медицинска физика

1Ц19ФНС039

2

2

0

 

14

11

30

8.

38.

Нуклеарна физика

1Ц19ФНС044

2

2

1

6

39.

Физика ласера и примјене

1Ц19ФНС045

2

1

1

4

40.

Експериментална настава физике II

1Ц19ФНС042

2

2

0

4

41.

Методика наставе физике II

1Ц19ФНС043

3

3

0

6

42.

Астрономија са астрофизиком

1Ц19ФНС041

3

2

1

5

43.

Дипломски рад

 

0

0

0

5

 

12

13

30