Руководилац СП Физика:

др Синиша Игњатовић, ванредни професор

канцеларија 39

+387/51/319-142 локал: 112

sinisa.ignjatovic@pmf.unibl.org