Универзитетски уџбеник

ГЕОГРАФИЈА СТАНОВНИШТВА

Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци је 2016. године заједно са Департманом за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду издао универзитетски уџбеник  „ГЕОГРАФИЈА СТАНОВНИШТВА” чији су аутори др Бранислав Ђурђев, др Даниела Арсеновић и др Драшко Маринковић. ВИШЕ…

УЏБЕНИК…pdf 28 MB

ISBN 978-86-7031-407-8
UDK 911.3:312(075.8) 
COBISS.SR-ID 307625223

www.vbs.rs/scripts/cobiss