Дана 27. октобра 2019. године (недјеља), у 12.00 часова у организацији Студијског програма географије, Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, ул. Младена Стојановића бр. 2. одржаће се V Географски диктат Руског географског друштва.

Географски диктат се одржава од 2015. године, а на иницијативу предсједника Савјета покровитеља Руског географског друштва Владимира Владимировича Путина. Током 2016. на Диктату је учествовало 187.000, а 2017. године 260.000 људи. Од 2017. године Диктат има међународни карактер. Осим у Русији, организован је у још 25 држава, међу којима je и Србија. Ове године Диктат је организован у више од 60 држава широм света. Центар Руског географског друштва у Србији, у сарадњи са партнерима, реализује Диктат на шест локација – пет у Србији (Београд, Косовска Митровица, Врање, Брус и Штрпци) и једној у Републици Српској (Бања Лука).

Учесници Диктата могу бити сви заинтересовани без обзира на држављанство, старосну, полну, образовну, друштвену, религијску и другу припадност.

Диктат се ради анонимно, а састоји се од 30 задатака различитог степена сложености и обухвата провјеру општег географског знања и информисаности. Вријеме за рјешавање задатака је 45 минута. Укупно трајање Диктата, укључујући инструкције учесницима, је 60 минута.

Више информација можете наћи на сљедећим сајтовима:
http://dictant.rgo.ru   https://www.geografija.org/najave.php